Hoe vaak wordt de slimme meter standaard uitgelezen?

Volgens de nieuwe regelgeving, die op 1 januari 2012 van kracht is geworden, leest uw netbeheerder uw meterstanden twaalf keer per jaar (elke maand) automatisch op afstand uit. Wij geven die door aan uw energieleverancier. Daarnaast lezen we de stand uit voor uw jaarafrekening, en wanneer u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier.

Ook is het mogelijk dat wij de meter voor specifieke technische doeleinden uitlezen. In dit laatste geval informeren wij u conform de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gerelateerde vragen

01 Is een slimme meter nauwkeurig
De slimme meter is, net als de traditionele meter, door het Nederlands Meetinstituut (Nmi) uitvoerig getest op nauwkeurigheid, betrouwbaarhe...
Lees meer
02 Hoe zie ik het verschil tussen dag/nachttarief?
U kunt hiervoor het best de handleiding van de slimme meter raadplegen.
Lees meer
03 Kan ik op een slimme meter zelf nog wel de meterstanden aflezen?
Ja, dat kan. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter biedt de mogelijkheid om uw standen van het display af te lezen. Precies zoals bij de ...
Lees meer
04 De slimme gasmeter communiceert niet met de slimme elektriciteitsmeter. Hoe is dit op te lossen?
Het kan ook voorkomen dat de slimme gasmeter niet volledig is geactiveerd, waardoor deze nog niet is gekoppeld aan de slimme elektriciteitsm...
Lees meer
05 Waarom is de slimme meter in de toekomst de enige mogelijkheid om gebruik te maken van dubbeltarief?
Op dit moment maakt Stedin gebruik van het toonfrequent (TF)-signaal om de schakeling tussen dag- en nachtverbruik mogelijk te maken. Als ne...
Lees meer