Hoe vaak wordt de slimme meter standaard uitgelezen?

Volgens de nieuwe regelgeving, die op 1 januari 2012 van kracht is geworden, leest uw netbeheerder uw meterstanden zes keer per jaar (elke twee maanden) automatisch op afstand uit. Wij geven die door aan uw energieleverancier. Daarnaast lezen we de stand uit voor uw jaarafrekening, en wanneer u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier.

Ook is het mogelijk dat wij de meter voor specifieke technische doeleinden uitlezen. In dit laatste geval informeren wij u conform de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).