U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

VEELGESTELDE
VRAGEN

Hoe verschillen de uitgangspunten van het Openingsbod met de Startanalyse?

Net als het Openingsbod is de Startanalyse gericht op het verlenen van inzicht in de techno-economische implicaties van alternatieven voor aardgas op buurtniveau. De grootste overeenkomst tussen de beide studies is de inzet van Vesta MAIS 5.0. In het Openingsbod is dit model ingezet als één van de drie modellen. In de Startanalyse als enige model. Ook zijn de inputwaarden van de Startanalyse overgenomen, daar waar dit niet in strijd was met de filosofie van het Openingsbod. Dit geldt bijvoorbeeld voor de warmtebestanden (MT-restwarmtebronnen, LT-restwarmtebronnen, WKO, geothermie en aquathermie). Als basis voor de panden is de BAG 2020 gebruikt.

Voor een overzicht van deze verschillen zie de tabel hieronder.


Wijziging


Openingsbod

Startanalyse

GeoThermie Contourset

ThermoGIS 2.1 technisch potentieel

 • Ruim = vanaf 5 MWth (conform startanalye) 
 • Beperkt = vanaf 20 MWth

ThermoGIS 2.1 technisch potentieel

 • Vanaf 5 MWth
MT puntbronnen

 • NL totaal - SDLeidraad
  Geknipt op gebied Stedin/Enduris + Westland Infra + buffer 20 km.
 • Resterende capaciteit ingeschat voor 2050 (ruim vs beperkt)
 • Bronnen vanaf relevant vermogen (3 MWth) 
 • NL totaal - SDLeidraad
 • Capaciteit zoals nu beschikbaar

LT puntbronnen

 • NL totaal - SDLeidraad
  Geknipt op gebied Stedin/Enduris + Westland Infra + buffer 5km.
 • Ruim = RWZI’s, datacentra en overige relevante bronnen 
 • Beperkt = Grote RWZI’s vanaf 20 MWth 
 • NL totaal - SDLeidraad

Buurtenkaart

CBS buurtenkaart 2019

CBS buurtenkaart 2019


Beschikbaarheid groen gas

 • Ruim = 1,5 miljard m3/jaar*
 • Beperkt = 0,7 miljard m3/jaar*
 • Inzet waar het meest waardevol is 

*De landelijke beschikbaarheid van groen gas is geschaald naar beschikbaarheid in Stedin en Enduris gebied

 • 1,5 miljard m3/jaar
 • Inzet waar het meest waardevol is 

Waterstof

 • Ruim = onbeperkte beschikbaarheid
 • Beperkt = geen beschikbaarheid 
 • Volledig doorgerekend, niet in LN-kaart (beschikbaarheid onzeker) 

Zichtjaren

Zichtjaar 2050 
Zichtjaar 2050 (met kostenontwikkeling tot en met 2030


Isolatieniveau

 • ETM --> Op basis van heuristieken
 • CEGOIA --> Op basis van kosteneffectiviteit (maatschappelijke rentevoet) 
 • Vesta --> Op basis van kosteneffectiviteit (maatschappelijke rentevoet) 
Standaardisolatieniveau Label B en D

Figuur: Overzicht verschillen tussen het Openingsbod en de Startanalyse

Gerelateerde vragen