Het is op dit moment erg druk bij onze klantenservice. De wachttijd kan langer zijn dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak.

VEELGESTELDE
VRAGEN

Hoe verschilt het Openingsbod Warmtetransitie met de Startanalyse van PBL?

Het Openingsbod Warmtetransitie en de Startanalyse zijn beide studies die inzicht proberen te geven in de warmtetransitie. Er zijn wel enkele verschillen tussen de twee studies. Zo focust de Startanalyse op een doorrekening van de voorkeurstechnologieën en de bijbehorende duurzaamheidsgevolgen (nationale kosten, CO2-uistoot ect.) per buurt in heel Nederland. Het Openingsbod gebruikt drie modellen ten opzicht van de Startanalyse (één model). Met de drie modellen focust het Openingsbod op de robuustheid van haar resultaten, door te beoordelen of de uitkomsten van de drie verschillende modellen met elkaar overeenkomen.

Zowel het Openingsbod als de Startanalyse van PBL maken (o.a.)  gebruik van Vesta MAIS. De manier waarop het model wordt toegepast in het Openingsbod wijkt af van de Startanalyse. Zo wijkt de implementatie van Vesta MAIS in het Openingsbod af op bepaalde uitgangspunten, bijvoorbeeld de potentie en beschikbaarheid van warmtebronnen, de buurtindeling en het zichtjaar. Voor een overzicht van deze verschillen zie de tabel hieronder. Let op, de invulling van de termen “ruim” en “beperkt” hangen af van de gebruikte energietoekomsten bij de modeldoorrekeningen.


Wijziging


Openingsbod

Startanalyse

GeoThermie Contourset

ThermoGIS 2.0 technisch potentieel

 • Ruim = vanaf 7.5MWth
 • Beperkt = vanaf 20 MWth

ThermoGIS 2.1 technisch potentieel

 • Vanaf 5 MWth
MT puntbronnen

Input = MT puntbronnenbestand SD34. Geknipt op gebied Stedin/Enduris + buffer 20 km.

 • Resterende capaciteit geschaald 

NL totaal - SDLeidraad

 • Capaciteit niet geschaald

LT puntbronnen

Input = LT puntbronnenbestand SD34. Gefilterd op Datacenters en geknipt op gebied Stedin/Enduris + buffer 5km.

 • Ruim = vermogen 7 MWth
 • Beperkt = vermogen 0 MWth)

NL totaal - SD35

 • Capaciteit geschaald op basis van gemiddelde verbruik datacenters, aanname is 100% conversie (vermogen is 13 MWth)

Buurtenkaart

CBS buurtenkaart 2017

CBS buurtenkaart 2019


Beschikbaarheid groen gas

Beschikbaarheid groen gas

 • Ruim = 1,7 miljard m3/jaar*
 • Beperkt = 1,7 miljard m3/jaar*

*De landelijke beschikbaarheid van groen gas is geschaald naar beschikbaarheid in Stedin en Enduris gebied

Beschikbaarheid groen gas

 • 1,5 miljard m3/jaar

Waterstof

Beschikbaarheid waterstof

 • Ruim = onbeperkt
 • Beperkt =  niet

Beschikbaarheid waterstof

 • Niet meegenomen

Zichtjaren

2050 resultaten
2030 resultaten met een oog op 2050 (aardgasvrije gebouwde omgeving)


Isolatieniveau

 • ETM --> Op basis van heuristieken
 • CEGOIA --> Op basis van rentabiliteit
 • Vesta --> Volgen startanalyse
Standaardisolatieniveau Label B

Figuur: Overzicht verschillen tussen het Openingsbod en de Startanalyse

Gerelateerde vragen