U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

VEELGESTELDE
VRAGEN

Hoe wordt omgegaan met bestaande warmtenetten?

In buurten waar een groot aandeel (>75%) van de woningen nu al op een warmtenet is aangesloten, is de opgave richting aardgasvrij beperkt. Aangezien niet bekend is welke woningen reeds zijn aangesloten, is een representatieve doorrekening van aardgasvrije alternatieven in deze buurten niet mogelijk. Daarom zijn zij separaat gemarkeerd in de kaartlaag ‘huidige warmtenet’.

De data hierachter is het percentage stadsverwarming (P_STADSV) van het CBS. De gebruikte data is uit 2019. Aandachtspunt is dat dit het percentage woningen in de buurt is dat is aangesloten op een warmtenet. Buurten met een warmtenet voor utiliteitsbouw worden dus niet weergegeven.

Gerelateerde vragen