Het is op dit moment erg druk bij onze klantenservice. De wachttijd kan langer zijn dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak.

VEELGESTELDE
VRAGEN

Hoe wordt omgegaan met huidig warmtenet?

Buurten waar een groot aandeel >75% van de woningen nu al op een warmtenet is aangesloten worden niet in de categorieën “zeker” en “indicatief” geplaatst. Dit zijn namelijk niet de buurten die interessant zijn om op korte termijn te starten. Deze buurten worden getoond in de kaartlaag ‘huidige warmtenet’ gebaseerd?

De data hierachter is het percentage stadsverwarming (P_STADSV) van het CBS. De gebruikte data is van 2017. Aandachtspunt is dat dit het percentage woningen in de buurt is dat is aangesloten op een warmtenet. Buurten met een warmtenet voor utiliteitsbouw worden dus niet weergegeven.

Gerelateerde vragen