Is het noodzakelijk om voor een tweede fysieke elektriciteitsaansluiting op een perceel een apart WOZ-object te laten registreren?

Dat ligt eraan. Volgens bepalingen in de energiewet mag een netbeheerder slechts één fysieke elektriciteitsaansluiting per WOZ aanleggen. Per WOZ mag er wel één zuivere terugleveraansluiting naast de bestaande aansluiting gerealiseerd worden.

Gerelateerde vragen

01 Als er al een bestaande aansluiting is, kan ik dan ook een zuivere teruglever aansluiting aanvragen?
Ja, er kan per WOZ een zuiver terugleveraansluiting worden gerealiseerd naast de bestaande aansluiting.
Lees meer
02 Hoe kan ik een extra meetpunt aanvragen?
U vraagt een extra meetpunt aan via www.mijnaansluiting.nl.
Lees meer
03 Mag ik naast de standaard bedrijfsaansluiting een tweede (zwaardere) aansluiting voor alleen teruglevering aanvragen?
Dat kan alleen als u uw dak beschikbaar stelt voor de postcoderoosregeling.
Lees meer
04 Kan ik als energiecoöperatie de energiegegevens van mijn leden opvragen bij Stedin?
Klanten kunnen de gegevens van hun eigen elektriciteitsaansluiting altijd opvragen. Maar wij mogen de gegevens van een aansluiting vanuit de privacy wetgeving niet zomaar aan derden geven.
Lees meer
05 Wanneer wordt mijn extra meetpunt in bedrijf gesteld?
Wij kunnen het meetpunt in bedrijf stellen als: het meetbedrijf aan ons doorgeeft dat de installatie in werking is EN als u een overeenkomst heeft afgesloten met een energieleverancier.
Lees meer