Waarom is de slimme meter in de toekomst de enige mogelijkheid om gebruik te maken van dubbeltarief?

Op dit moment maakt Stedin gebruik van het toonfrequent (TF)-signaal om de schakeling tussen dag- en nachtverbruik mogelijk te maken. Als netbeheerder zijn wij verplicht deze schakeling aan te bieden. In de toekomst bieden wij de schakeling tussen dag- en nachtverbruik aan via de slimme meter, omdat het TF-signaal een verouderde en kostbare techniek is.

Het TF-signaal wordt de komende jaren in fases uitgezet. Wij informeren u wanneer er meer duidelijk is over deze planning.

Gerelateerde vragen