U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Wij hebben in juni en in september naar in totaal 1000 klanten een verkeerde brief gestuurd over het opleggen van een dwangsom na het weigeren van de slimme meter. Deze brief had niet verstuurd mogen worden en we betreuren dat deze groep klanten foutieve informatie heeft ontvangen. Meer informatie >

VEELGESTELDE
VRAGEN

Waarom is een slimme meter belangrijk?

De slimme meter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Fossiele brandstoffen worden schaarser en ons milieu leidt schade door onder meer uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd gebruiken we steeds meer elektriciteit. Om ons voor te bereiden op de toekomst moeten we energie besparen en duurzamere energiebronnen kiezen. Dat kan door een energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en houden we de energievoorziening betaalbaar In dit energienet is de slimme meter een belangrijke schakel. Deze geeft inzicht in de energiestromen: waar is er veel energie nodig en waar juist minder? En ook binnenshuis helpt deze meter bij efficiënter energiegebruik. Door beter inzicht en slimme technieken wordt energiebesparing een stuk eenvoudiger.

Gerelateerde vragen