U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

VEELGESTELDE
VRAGEN

Wat omvat de ruime en beperkte beschikbaarheid van hoge temperatuur restwarmtebronnen in de energietoekomsten?

Het Openingsbod Warmtetransitie maakt gebruik van energietoekomsten om de voorkeurstechnieken voor buurten in de toekomst te berekenen. Hoge en Lage temperatuur(HT/LT)-restwarmtebronnen maken deel uit van de voorkeurstechnologie ‘Warmte’ in het Openingsbod. De beschikbaarheid van HT-restwarmte in Openingsbod is gebaseerd op de methode die gebruikt wordt in het “Basisdocument regionale energiestrategie regio Rotterdam Den Haag” (pagina 26).

De huidige ‘CO2emissieBedrijven’ en ‘Restwarmte GroteIndustrie’ kaartlagen in de Warmteatlas vormen de basis voor de beschikbaarheid van HT-restwarmte in het Openingsbod. Deze huidige beschikbaarheid wordt geschaald met een sectorafhankelijke factor (zie onderstaand figuur). De vermindering van beschikbaarheid van restwarmte komt door efficiëntere technologieën en eventuele krimp van sectoren in de toekomst.Beperkt

Ruim

Afvalverwijdering, energiesector

60%

60%

Raffinaderijen

60%

30%

Chemische en overige Industrie

60%

40%

Bouw, Handel, Landbouw

60%

0%

Figuur: Schalingsfactoren ten opzichte van huidige beschikbaarheid van HT-restwarmte per sector voor zowel ‘ruime’ als ‘beperkte’ beschikbaarheid van restwarmte

Alle HT-restwarmtebronnen in het Stedin- en Endurisgebied in een straal van 20 km daaromheen zijn meegenomen in de analyse. Het ETM en CEGOIA werken met een vaste reikwijdte per bron; deze is gebaseerd op het huidige vermogen van de warmtebron. Indien het vermogen van de bron aansluit bij de vraag van een buurt, zal de buurt gebruik maken van de restwarmtebron. Vesta MAIS berekent dit anders. Vesta MAIS berekent op basis van een kosten-baten analyse of een aansluiting met een restwarmtebron de gewenste voorkeurstechnologie is (ten opzichte van de andere opties).

Gerelateerde vragen