Het is op dit moment erg druk bij onze klantenservice. De wachttijd kan langer zijn dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak.

VEELGESTELDE
VRAGEN

Wat omvat de ruime en beperkte beschikbaarheid van lage temperatuurbronnen in de energietoekomsten

Het Openingsbod Warmtetransitie maakt gebruik van energietoekomsten om de voorkeurstechnieken voor buurten in de toekomst te berekenen. Lage temperatuur(LT)-restwarmtebronnen maken deel uit van de voorkeurstechnologie ‘Warmte’ in het Openingsbod. De huidige ‘CO2emissieBedrijven’ en ‘DataCentraWarmte’ kaartlagen in de Warmteatlas vormen de basis voor de beschikbaarheid van lage temperatuur (LT)-restwarmte in het openingsbod. We gaan uit van de beschikbaarheid van 7 MWth per datacenter. 


Beschikbaarheid restwarmte
(t.o.v. huidige beschikbaarheid)


Ruim

Beperkt

Datacenters

100%

0%

Figuur: Schalingsfactoren ten opzichte van huidige beschikbaarheid van LT-restwarmte voor zowel ruime als beperkte beschikbaarheid van restwarmte.

Alle LT-restwarmtebronnen in het Stedin- en Endurisgebied in een straal van 1 km daaromheen zijn meegenomen in de analyse. Het ETM en CEGOIA werken met een vaste maximale reikwijdte per bron van 1 km. Vesta MAIS berekent dit anders. Vesta MAIS berekent op basis van een kosten-baten analyse of een aansluiting met een restwarmtebron de gewenste voorkeurstechnologie is (ten opzichte van de andere opties).

Gerelateerde vragen