U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

VEELGESTELDE
VRAGEN

Wat zijn de verschillen tussen de drie modellen?

CEGOIA en het Vesta MAIS zijn beide ruimtelijke energie optimalisatie modellen. De optimalisatie is gebaseerd op kosten-baten berekeningen. Dit houdt in dat de modellen de uitkomst per buurt bepalen aan de hand van de meest economisch aantrekkelijke technologie, terwijl rekening gehouden wordt met technische en ruimtelijke restricties. Echter, de berekening achter de optimalisatie verschillen tussen de modellen (verschillende uitgangspunten en aannames). Voor meer uitleg over de modellen zie de website van CE Delft en PBL.

Het Energietransitiemodel (ETM) werkt met een module waarmee op basis van de rekenregels per buurt een voorkeurstechnologie bepaald wordt. Bij de berekening van de voorkeurstechnologie wordt rekening gehouden met eigenschappen van de buurt zoals de samenstelling van de woningvoorraad. Vervolgens wordt de buurtvoorkeur afgezet tegen het beschikbaar aanbod (restwarmte, geothermie, ect). Voor meer informatie over ETM zie de website van Quintel.

Gerelateerde vragen