Het is op dit moment erg druk bij onze klantenservice. De wachttijd kan langer zijn dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak.

VEELGESTELDE
VRAGEN

Welke energieprijzen zijn er gehanteerd in de verschillende energietoekomsten in het openingsbod?

Het Vesta-model en CEGOIA gaan uit van een daling in de investeringskosten voor o.a. warmtetechnieken, infrastructuur en isolatiemaatregelen. Deze daling wordt gedreven door een leereffect. Naar mate er meer ervaring is met een techniek, zullen de kosten ervan dalen. Dit wordt meegenomen in de modellen door middel van leercurves. Voor nieuwe technieken wordt een grotere kostendaling verwacht dan voor technieken waarmee al veel ervaring is. Zo wordt bijvoorbeeld voor de warmtepomp een grotere kostendaling verwacht dan voor de HR-ketel.

Deze leercurves zijn onzeker. Immers, niemand weet hoe de prijzen zich zullen ontwikkelen. Daarom is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de leercurves. Zo kunnen we bereken wat het effect van variaties in de leercurves is op de zekerheidsscores van de buurten.

Gerelateerde vragen