VEELGESTELDE
VRAGEN

Wie wordt er als bestuurder gezien, dus wie mag er tekenen? Als de burgemeester dit zelf moet doen, zal 15 november niet haalbaar zijn.

In geval van een gemeente is de burgemeester de bestuurder. Iemand die formeel gemandateerd is om dit formulier
te tekenen, is bevoegd om de bestuurdersverklaring te tekenen.

Gerelateerde vragen