Uitnodiging Energiedialoog

Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. In het Energierapport – Transitie naar duurzaam, dat minister Kamp van Economische Zaken op 18 januari jl. naar de Tweede Kamer stuurde, spreekt het kabinet ambities uit voor de langere termijn. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 40% en in 2050 met 80 tot 95% zijn teruggedrongen op Europees niveau.

Stedelijke energietransitie

Wat is er nodig voor een CO2-arme energievoorziening in Rotterdam in 2050 en wie heeft welke rol daarin? In het verduurzamen van de gebouwde omgeving ligt een grote opgave voor gemeenten, netbeheerders, bedrijven, woningcorporaties en energiebedrijven. Nog steeds wordt het merendeel van alle woningen in Nederland met behulp van aardgas verwarmd. Om in 35 jaar tot een volledig CO2-neutrale gebouwde omgeving te komen, zijn grote stappen nodig. Maar alle betrokken partijen worstelen daarmee. Want hoe ontstaat er een rendabele businesscase voor alle partijen? Hoe krijgen we de burger mee? Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie ook betaalbaar blijft? Wat doen we met de keuzevrijheid van burgers? En bovenal: hoe zorgen we voor een goede samenwerking tussen deze partijen?

Over al deze vragen gaan we graag met u in gesprek tijdens de Energiedialoog Stedelijke energietransitie op woensdagmiddag 22 juni a.s. in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Een vertegenwoordiger van het Rijk is aanwezig om aan het eind van de middag concrete aanbevelingen mee te nemen voor de overheidsbeleidsagenda.

Programma

  • 13:30: Welkom en ontvangst
  • 14:00: Opening
  • 14:20: Interactieve dialogen over het realiseren van de energietransitie in een stedelijke omgeving. Met o.a. Paula Verhoeven (directeur Stadsontwikkeling Rotterdam), David Peters (directeur Strategie Stedin), Judith Koole (directeur Klant & Markt Stedin) en vertegenwoordiging Ministerie van Economische Zaken
  • 17:00: Afsluiting en borrel

Locatie

Drijvend Paviljoen

Tillemakade 99
Rotterdam

Aanmeldingsformulier

Uw gegevens