De organisatie

Met ruim 2.700 collega’s werken we aan het realiseren van onze missie: duurzame energie voor iedereen. Nu en in de toekomst, waarin onze klanten steeds meer zelf de rol van energieproducent op zich nemen. Samen zorgen we voor een energiesysteem dat betrouwbaar en betaalbaar is en blijft.
Stedin in cijfers

Onderdeel van Stedin Groep

Stedin maakt onderdeel uit van Stedin Groep. De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van Stedin Groep en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van onder meer Stedin. De raad van commissarissen (RvC) adviseert de RvB en houdt toezicht op het beleid van de RvB. Uitgebreide informatie over onze RvB en RvC staat op de pagina corporate governance van de website Stedin Groep.
 

Website Stedin Groep

Infographic organogram

Sponsoring

We sponsoren op bescheiden schaal activiteiten in relatie tot onze missie: duurzame energie voor iedereen. Daarnaast ondersteunen we ook maatschappelijke initiatieven, die dicht bij onze waarden staan. De afdeling Corporate Communicatie van Stedin is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid. 

Onze uitgangspunten voor sponsorverzoeken

Downloads

Wij willen duurzaam inkopen en zijn selectief in onze aankopen en keuze van onze leveranciers en partners. Lees in de Supplier Code of Conduct wat de gedragscode voor onze leveranciers is. 

‘Supplier Code of Conduct’ (pdf)  

Bij Stedin hebben we algemene inkoopvoorwaarden voor de aankoop van goederen, het aannemen van werk, inkoop van diensten, ICT-zaken en -diensten en het inlenen van tijdelijk personeel.

'Algemene inkoopvoorwaarden'

We vinden betrouwbaarheid en integer handelen van onze medewerkers, directie en raad van commissarissen belangrijk. We hebben een richtlijn voor het melden en afhandelen van integriteitsincidenten als deze onverhoopt voorkomen. 

'Richtlijn integriteitsincidenten'