De organisatie

Met ruim 2.700 collega’s werken we aan het realiseren van onze missie: duurzame energie voor iedereen. Nu en in de toekomst, waarin onze klanten steeds meer zelf de rol van energieproducent op zich nemen. Samen zorgen we voor een energiesysteem dat betrouwbaar en betaalbaar is en blijft.
Stedin in cijfers
Infographic organogram

Raad van Commissarissen

Stedin is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke beheertaken voor de gas- en elektriciteitsnetwerken. Wij staan onder toezicht van een eigen Raad van Commissarissen. 

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit de heer mr. R.S. Cazemier (voorzitter), mevrouw prof. Dr. J.P. Bahlmann, de heer drs. G.A.J. Dubbeld, de heer ing. D. van Well, de heer drs. J.T.H.M. Kortenhorst MBA  en de heer Ir. C.J. Rameau. 


Personalia Raad van Commissarissen

Directie

De Statutaire Directie van Stedin bestaat uit Pieter Trienekens als algemeen directeur en Frans van de Noort als operationeel directeur. 

Personalia directie

Sponsoring en donaties

Wij zorgen voor het transport van gas en elektriciteit in de Randstad, Dokkum en Weert. In ons werkgebied liggen veel 'krachtwijken'. Wij leveren graag een bijdrage aan activiteiten in wijken die het maatschappelijk belang bevorderen. Ook dragen we bij aan initiatieven die het netwerken en de deskundigheid in de energiebranche bevorderen. Meer informatie over onze criteria voor sponsoring- en donatieverzoeken vindt u in onderstaande bijlage. 

Download ‘Stedin: sponsoring en donaties’ (pdf)

Downloads

Wij willen duurzaam inkopen en zijn selectief in onze aankopen en keuze van onze leveranciers en partners. Lees in de Supplier Code of Conduct wat de gedragscode voor onze leveranciers is. 

‘Supplier Code of Conduct’ (pdf)  

Bij Stedin hebben we algemene inkoopvoorwaarden voor de aankoop van goederen, het aannemen van werk, inkoop van diensten, ICT-zaken en -diensten en het inlenen van tijdelijk personeel.

'Algemene inkoopvoorwaarden'

We vinden betrouwbaarheid en integer handelen van onze medewerkers, directie en raad van commissarissen belangrijk. We hebben een richtlijn voor het melden en afhandelen van integriteitsincidenten als deze onverhoopt voorkomen. 

'Richtlijn integriteitsincidenten'