Raad van Commissarissen

Dhr. drs. P.E.G. (Pieter) Trienekens 

Pieter Trienekens (1950) was van 2014 tot 2017 algemeen directeur a.i. bij Stedin Netbeheer B.V. Daarvoor werkte hij als zelfstandig consultant. Van 1986 tot 2011 werkte hij bij de Nederlandse Gasunie, waar hij onder meer Lid van de Raad van Bestuur was. Voor die tijd werkte Trienekens onder meer als beleidadviseur op het Ministerie van Economische Zaken. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van Cuculus GMbH en lid van de Raad van Commissarissen van DNV Kema in Arnhem.

Pieter Trienekens
Mevrouw prof. Dr. J.P. Bahlmann

Mevr. prof. dr. J.P. (Tineke) Bahlmann

Tineke Bahlmann (1950) was van 2012 tot 2017 lid van de raad van Commissarissen van Stedin Netbeheer B.V. Zij is (vanaf 1991) deeltijd hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit Utrecht. Zij was tot september 2012 voorzitter van het Commissariaat voor de Media (vanaf 2004) en daarvoor Directeur Strategie bij de Rabobank. Mevrouw Bahlmann werkte daarnaast vele jaren als organisatieadviseur. Zij had en heeft diverse bestuursfuncties en commissariaten zoals o.a. commissaris bij ING, voorzitter raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Max Havelaar. Tevens is zij lid van de Raad van Advies van de SVB en sinds 2015 is zij bovendien voorzitter van de Raad van Commissarissen van RET.

Dhr. ing. D. van Well

Dick van Well (1948) was van 2012 tot 2017 lid van de Raad van Commissarissen van Stedin Netbeheer B.V. Van 1998 tot oktober 2010 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van bouwbedrijf Dura Vermeer, waar hij sinds 1973 werkzaam was en diverse functies heeft vervuld. Van Well is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Dura Vermeer Groep N.V. en van APG Groep N.V.


Theo Eysink

Dhr. T.W. (Theo) Eysink RA

Theo Eijsink (1966) begon zijn carrière bij Arthur Andersen en werkte vervolgens tussen 1996 en 2006 bij KLM Catering, Spui groep en Electrabel in financiële functies. Van 2006 tot 2010 was hij VP Finance bij Bombardier Transportation holding. In 2010 werd hij CFO van Stork Technical Services. Sinds 2012 is hij EVP Corporate Control bij KPN. Hij is een gedegen financiële leider met ervaring in diverse sectoren. Voorts heeft hij, met name in zijn laatste jaren bij KPN, ook veel te maken gehad met nieuwe business modellen. Hij heeft toezichthoudende ervaring in de (semi-) publieke sector, o.a. bij een woningstichting.

Dhr. drs. J.T.H.M. Kortenhorst MBA

Jules Kortenhorst (1961) was van 2013 tot 2017 lid van de Raad van Commissarissen van Stedin Netbeheer B.V. Van 2006 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor het CDA. Daarvoor werkte hij in het internationale bedrijfsleven, onder meer voor Shell in Hong Kong en Bulgarije. In de Kamer hield hij zich onder meer bezig met het innovatiebeleid. Na zijn vertrek uit de Kamer is hij tot 2011 directeur geweest van de Europese Klimaat Stichting. In 2012 is hij weer als ondernemer aan de slag gegaan. Sinds september 2013 is hij werkzaam als CEO van Rocky Mountain Institute, een denktank in de VS gericht op de energietransitie.
Dhr. drs. J.T.H.M. Kortenhorst MBA