Het verminderen van onze ecologische voetafdruk

Wij streven ernaar een 100 procent duurzame netbeheerder te worden. Daarom werken we aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk. We zijn geïnspireerd om nieuwe, andere keuzes te maken. Hoe kunnen we groener, eerlijker werken?

Ons uitgangspunt is One Planet Thinking: we bekijken onze ecologische impact vanuit het effect op de planeet. De gedachte is dat alles met elkaar samenhangt. Elk bedrijf en ieder persoon heeft invloed op het welzijn van onze aarde. Iedereen kan dus een verschil maken. Op een aantal deelterreinen willen we de komende jaren flinke stappen zetten:

  • Grondstoffen en circulariteit. Voor onze kabels in de grond maken we gebruik van grondstoffen, zoals koper. De voorraden van koper slinken. Bovendien creëren de grondstoffen nogal wat afval. Daarom onderzoeken we hoe we hiermee duurzamer kunnen omgaan. Bijvoorbeeld door kabels te ontwikkelen die minder koper nodig hebben. Ook werken we aan een Smart Fair Meter. 
  • Maatschappelijke impact. We onderzoeken hoe we de impact van ons verbruik financieel kunnen meewegen. Bijvoorbeeld van bedrijfswagens en CO2-emissie.
  • Transparantie. We brengen onze ketens in kaart en onderzoeken we hoe we die duurzamer kunnen maken. 

Toyota Mirai

Duurzaam wagenpark

We willen ons wagenpark verduurzamen en een groot deel van ons wagenpark zero-emission gemaakt hebben in 2020. Dat is een enorme uitdaging, want we hebben met 1.700 bestelauto’s, 900 personenauto’s en 600 private leaseauto’s een van de grootste bedrijfswagenparken van Nederland. Natuurlijk zetten we in op elektrisch vervoer. Op dit moment onderzoekt Stedin samen met partners in de Utrechtse wijk Lombok al hoe het technisch werkt om pieken in het stroomnetwerk op te vangen door gebruik te maken van Vehicle2Grid. Ook willen we kijken of er binnen onze organisatie draagvlak is om op deze manier zero-emission te realiseren.

Tegelijkertijd is waterstof een interessant alternatief. Waterstof is een duurzame brandstof voor het opwekken van ultra schone elektrische energie en onder meer geschikt voor het aandrijven van auto’s zoals de Toyota Mirai, een ‘zero emission’-auto. Uit de uitlaat komt slechts waterdamp. De actieradius van de Toyota Mirai is vergelijkbaar met die van een benzineauto. Bij Stedin hebben we twee Toyota Mirai’s die alle werknemers mogen gebruiken, van directie tot monteurs. Zo willen we ervaren en aantonen dat rijden op waterstof nu al zeer effectief is.

Fair meter

Alle netbeheerders in Nederland bieden voor 2020 ieder huishouden in Nederland een slimme meter aan. De slimme meter is onmisbaar voor een duurzame toekomst. Huishoudens en bedrijven krijgen met de slimme meter steeds meer inzicht in hun energieverbruik. Dat kan de samenleving een forse energiebesparing opleveren.Maar er kleeft ook een nadeel aan, want voor de slimme meter zijn grondstoffen nodig. 

Grondstoffen die steeds schaarser worden, uit conflictgebieden komen, of zijn vervaardigd onder gevaarlijke en oneerlijke werkomstandigheden. Voor Stedin en haar partners de reden om een Smart Fair Meter te gaan ontwikkelen: een slimme meter die nauwelijks energie gebruikt, 100% eerlijk is en gemaakt van gerecyclede materialen.  

Het doel is dat in 2020 elke uitgeleverde meter voor meer dan 98% bestaat uit gebruikte grondstoffen en materialen en hergebruikt kan worden.

Groene netten

Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT (energie), KPN (telecommunicatie & ICT) en ProRail (spoor) zijn begin 2016 van start gegaan met ’Fair Infra’. Via het platform groene netten gaan we samenwerken op het gebied van energie- en emissiebesparing, het inkopen van duurzame energie en circulair- en eerlijk materiaalgebruik voor aanleg, beheer en onderhoud van netten.

Samen hebben we als maatschappelijke infrabeheerders een behoorlijke omvang. Dit initiatief draagt dan ook direct bij aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland. En met jaarlijks miljarden aan investeringen kunnen we grote stappen maken op weg naar een innovatieve, circulaire economie. 

Meer over de samenwerking is te vinden op www.groenenetten.org. Het platform groene netten wordt als onderdeel van Ambitie 2020 gesteund door MVO Nederland.