Onze missie is ‘duurzame energie voor iedereen’. Een mooi streven, maar hoe brengen we die woorden in de dagelijkse praktijk? Onder andere met duurzame innovaties maar ook door de dialoog met onze omgeving aan te gaan. Bijvoorbeeld over knelpunten die op ons pad naar een duurzame samenleving komen. Zo vinden we bij Stedin dat de aansluitplicht op aardgas voor nieuwe woningen moet vervallen. Waarom? Dat leggen we graag uit. 

Netbeheerders zoals Stedin hebben een aansluitplicht voor gas. Dat betekent dat een eigenaar van een woning of de projectontwikkelaar die daarom vraagt, recht heeft op een aansluiting op het gasnet tegen de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde aansluit- en transporttarieven. Bij Stedin vinden we dat deze aansluitplicht voor nieuwe woningen moet vervallen.

Ons standpunt: gasaansluitplicht voor nieuwe woningen moet vervallen.

Waarom vinden we dat?

  • We moeten minder aardgas verbruiken. Aardgas is een fossiele brandstof en de verbranding ervan zorgt voor CO2-uitstoot. We moeten de komende decennia de CO2-uitstoot fors terugdringen om ernstige klimaatverandering te voorkomen. Daarnaast zorgt de aardgaswinning in Groningen voor forse problemen.
  • Nieuwe woningen kunnen prima zonder aansluiting op het gasnet worden gebouwd. Een goed geïsoleerde woning heeft geen gasketel meer nodig, maar kan op een andere manier worden verwarmd. Bijvoorbeeld met een warmtepomp of met collectieve warmtelevering.
  • De gebouwde omgeving moet volgens het Energieakkoord in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. De kans is groot dat we dan de gasnetten die wij nu aanleggen, eerder moeten afschrijven dan de ACM ons oplegt. Die kosten worden door alle aangeslotenen op het gasnet betaald. Dit is maatschappelijk niet langer verantwoord.

Wat als de aansluitplicht vervalt?

Als de aansluitplicht voor nieuwe woningen vervalt, kunnen netbeheerders samen met gemeenten en projectontwikkelaars duurzame alternatieven tegen elkaar afwegen. Zo kan een nieuwe woning all-electric worden gebouwd. De woning wordt dan verwarmd met een warmtepomp. Een andere optie: warmte geleverd via een – lokaal of grootschalig – warmtenet. Naar welke optie de voorkeur uitgaat, hangt af van de kosten en opbrengsten van beide opties, de wensen van de klant/koper en het beleid van de gemeente. De bouw van een nieuwe woning met bijvoorbeeld een warmtepomp (all-electric) hoeft voor de toekomstige koper in ieder geval niet duurder te zijn dan een woning met een gasketel. All-electric woningen zijn bovendien energiezuiniger, waardevaster en veiliger.

Wat gaan we doen?

We zijn in gesprek met belangrijke partners om samen het schrappen van de aansluitplicht voor nieuwbouw bij beleidsmakers en politici onder de aandacht te brengen. Partners zijn: gemeenten, netbeheerders, Netbeheer Nederland, milieu- en samenwerkingspartners zoals Natuur en Milieu en het Warmte-Koude bureau Zuid-Holland.

Deel dit artikel