Couperus

Hoe gebouwen ons kunnen helpen om pieken in energieverbruik af te zwakken

In het project Couperus onderzochten we vanaf 2012 tot en met 2015 hoe we pieken in het energieverbruik kunnen afzwakken. Want als dat lukt, zijn er minder investeringen in het energienet nodig en dat betekent minder kosten voor de klant. Hiervoor gebruikten we een smart grid: speciale software, warmte-koude-opslag en een gebouw dat de warmte ‘buffert’. De resultaten zijn veelbelovend.

Project Couperus draait om het gelijknamige, Haagse appartementencomplex. Het gebouw bestaat uit circa 300 woningen. De energie voor het gebouw komt alleen uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie. Elke woning heeft bovendien een eigen warmtepomp voor verwarming, koeling en warm water. 

Eindrapport

Er ontstaat toenemende onbalans in het net door minder voorspelbaar aanbod uit wind en zon, maar ook door extra vraag. Elektrische auto’s bijvoorbeeld.

Arnoud Rijneveld - Innovator

Kaart gassanering

De Powermatcher

Omdat het aanbod van duurzame energie onvoorspelbaar is, kreeg het gebouw een besturingssysteem: de PowerMatcher. Hierop zijn ook de woningen in het gebouw aangesloten. De PowerMatcher ontvangt signalen over het actuele aanbod van energie. Tegelijkertijd krijgt de PowerMatcher signalen van de actuele vraag en stemt vervolgens vraag en aanbod van warmte op elkaar af.  

Zo kan de PowerMatcher bijvoorbeeld bepalen om warmte door het gebouw te laten ‘bufferen’. Dit is mogelijk door de extreem goede isolatie. Stel dat de verwachting is dat het ’s avonds koud wordt, maar dat er ’s ochtends juist een harde wind staat. Dat betekent dat er veel aanbod van windenergie is. De PowerMatcher stelt dan automatisch in dat het gebouw warmte buffert. Zo is het gebouw ’s avonds warm met energie die ’s ochtends is opgewekt.

Infographic Couperus

De resultaten zijn veelbelovend

Project Couperus bewijst dat we de pieken in het energieverbruik kunnen afzwakken. Dit is voor de maatschappij én voor ons als netbeheerder goed nieuws. Het betekent dat het net beter in balans blijft en we dus minder hoeven te investeren in onze energienetten: wanneer er steeds meer of steeds hogere pieken komen, zouden we onze netten moeten verzwaren.

Partners

logo IBM logo Steadion logo Eneco logo TNO Provincie Zuid-Holland logo ITHO