Waarom alleen afschaffen voor nieuwbouwwoningen?

Van nieuwbouwwoningen is het relatief makkelijk om deze energiezuinig en zonder aansluiting op het gasnet te bouwen. Het veranderen van bestaande woningen in CO2-neutrale woningen is veel lastiger.

Als het gebruik van aardgas afgebouwd wordt, moeten er alternatieven zijn om de woning te verwarmen. Bijvoorbeeld: elektrische verwarming (warmtepompen), collectieve warmte (centraal en decentraal), groen gas of andere opties. Welke opties de voorkeur heeft, hangt af van de lokale situatie. Of en in welke vorm het gasnet dan nog een rol speelt, is nu nog niet duidelijk. Bestaande woningen blijven voorlopig dus nog op het gasnet aangesloten.

Gerelateerde vragen

01 Wat is de inkeerregeling?
Een inkeerregeling is bedoeld voor ontwikkelaars en opdrachtgevers zoals gemeenten die al een contract met Stedin zijn aangegaan en dat willen openbreken.
Lees meer
02 Wat kan ik doen als mijn nieuwbouwwoning nog van een aardgasaansluiting wordt voorzien?
Als eigenaar van een nieuwbouwwoning in het werkgebied van Stedin kunt u de projectontwikkelaar of gemeente benaderen en wijzen op Stedin’s inkeerregeling.
Lees meer
03 Zijn er uitzonderingen op de wet?
Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt.
Lees meer
04 Waarom mag er geen gasaansluiting meer gemaakt worden?
De overheid heeft bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuwbouw past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas.
Lees meer
05 Wat betekent de wet voor nieuwe gasaansluitingen bij bestaande bouw?
Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij splitsing van een pand.
Lees meer