Welk belang heeft Stedin bij gasloze nieuwbouw?

Als netbeheerder willen we de energie-infrastructuur goed op orde houden. Dat doen we met het geld dat alle aangeslotenen in ons werkgebied aan ons betalen. Wij willen dat geld zo goed en efficiënt mogelijk besteden.

Het aanleggen van nieuwe gasnetten in nieuwbouwwijken vinden wij geen efficiënte en maatschappelijk verantwoorde investeringen. In gesprek met gemeenten merken wij dat ook zij hard werken aan de overgang naar een duurzame gebouwde omgeving. Die overgang willen wij graag mee helpen realiseren.

Gerelateerde vragen

01 Wat is de inkeerregeling?
Een inkeerregeling is bedoeld voor ontwikkelaars en opdrachtgevers zoals gemeenten die al een contract met Stedin zijn aangegaan en dat willen openbreken.
Lees meer
02 Wat kan ik doen als mijn nieuwbouwwoning nog van een aardgasaansluiting wordt voorzien?
Als eigenaar van een nieuwbouwwoning in het werkgebied van Stedin kunt u de projectontwikkelaar of gemeente benaderen en wijzen op Stedin’s inkeerregeling.
Lees meer
03 Zijn er uitzonderingen op de wet?
Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt.
Lees meer
04 Waarom mag er geen gasaansluiting meer gemaakt worden?
De overheid heeft bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuwbouw past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas.
Lees meer
05 Wat betekent de wet voor nieuwe gasaansluitingen bij bestaande bouw?
Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij splitsing van een pand.
Lees meer