Green deal

Concrete afspraken over aardgasvrije wijken

Concrete afspraken om samen met bewoners tot aardgasvrije wijken te komen. Die deal is Stedin aangegaan met onder meer drie ministeries, alle provincies, dertig gemeenten en andere netbeheerders in de Green Deal Aardgasvrije wijken.

Voor de verwarming van onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen wordt in Nederland voornamelijk aardgas gebruikt. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit anders. Nederland wil deze CO₂-vermindering behalen door de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving (dorpen en steden) en tuinbouwkassen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door aardgas te vervangen door duurzame alternatieven zoals collectieve warmtelevering, all electric oplossingen en groen gas.

ondertekening van Green Deal Foto: Putter Creatieve Communicatie

Samen versnellen

Van de dertig gemeenten die de Green Deal ondertekenen liggen er drieëntwintig  in ons verzorgingsgebied. Bij Stedin bevestigen we met deze deal een belangrijke partner te zijn in de verduurzaming van de energievoorziening. We gaan gezamenlijk ervaring opdoen om zo te leren wat lokaal de beste manier is om een bestaande wijk van het fossiele aardgas af te halen. Daarbij kijken we naar het proces en ook naar de communicatie naar en het betrekken van bewoners. De Green Deal bevat concrete afspraken  over de rol en verantwoordelijkheden per partij. Zo committeert de overheid zich om belemmeringen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving weg te nemen en daarmee de verduurzaming echt te versnellen.

Leren en ervaren

We willen de periode tot 2020 gebruiken om met onze Green Deal-partners ervaringen op te doen en te leren. De geleerde lessen verwerken we dan in ons beleid, processen en operationele uitvoering. Op die manier bereiden we ons voor om vanaf 2020 elke maand woningen van het gasnet af te halen.
 

 

Deel dit artikel