One planet thinking

Wat doet Stedin voor de nieuwe energiegeneratie?

Stedin trekt zich als publieke organisatie brede maatschappelijke thema’s aan, waaronder de impact die we als organisatie hebben op de wereld om ons heen. Onze economische en sociale activiteiten groeien immers, maar de planeet niet. 

Het in hoog tempo verstoken van de voorraden van de aarde en de dreigende sociale tweedeling tussen kansrijke en kansarme mensen brengt de grenzen van onze planeet in zicht.

Bij Stedin zijn we ons bewust van de impact van onze eigen bedrijfsvoering en we proberen die binnen de grenzen van onze planeet te houden. Dat is One Planet Thinking. Daarom hebben we in kaart gebracht op welke thema’s onze grootste impact zit. Dat zijn er vier:

  • Klimaatverandering: onze CO2-uitstoot heeft invloed op ons klimaat.  
  • Grondstoffenschaarste: wij gebruiken grondstoffen die niet eindeloos beschikbaar zijn. 
  • Gezonde stad: wij stoten flink wat fijnstof uit met ons wagenpark en netverliezen. 
  • Inclusieve samenleving: ook wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van kansen aan kansarme groepen in onze samenleving. 

Onze initiatieven

Een aantal van de duurzame initiatieven waarmee wij bezig zijn:

1

Fair meter - grondstoffen

Alle netbeheerders in Nederland bieden voor 2020 ieder huishouden in Nederland een slimme meter aan. De slimme meter is onmisbaar voor een duurzame toekomst. Huishoudens en bedrijven krijgen met de slimme meter steeds meer inzicht in hun energieverbruik. Dat kan de samenleving een forse energiebesparing opleveren.

Voor de slimme meter zijn vanzelfsprekend grondstoffen nodig. Grondstoffen die steeds schaarser worden, uit conflictgebieden komen, of zijn vervaardigd onder gevaarlijke en oneerlijke werkomstandigheden. Voor Stedin en haar partners de reden om een Smart Fair Meter te ontwikkelen: een slimme meter die nauwelijks energie gebruikt, 100% eerlijk is en gemaakt van gerecyclede materialen.

Met de Fair Meter werken we aan de circulaire economie en leren we hoe in samenwerking met leveranciers de producten die we inkopen, kunnen verduurzamen. Het doel is dat in 2020 elke uitgeleverde meter voor meer dan 98% bestaat uit gebruikte grondstoffen en materialen, en hergebruikt kan worden. De lessen van de Fair Meter worden ook toegepast op andere productgroepen, zoals kabels en transformatoren.

 

2

Groener wagenpark - fijnstof en CO₂

We willen ons wagenpark verduurzamen en een groot deel van ons wagenpark zero-emission gemaakt hebben in 2020. Dat is een enorme uitdaging, want we hebben met 1.700 bestelauto’s, 900 personenauto’s en 600 private leaseauto’s een van de grootste bedrijfswagenparken van Nederland.

Met de groeiende beschikbaarheid van elektrische auto’s zal de komende jaren ons wagenpark steeds sneller verduurzamen. Binnenkort vervangen we onze deelauto’s door exemplaren van Renault ZOE, een 100% elektrische auto. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met Greenwheels en kunnen medewerkers met een OV-Vrij kaart de hele week zakelijk en privé met het openbaar vervoer reizen.

Door ons eigen wagenpark te verduurzamen, leren we ook over de introductie van elektrisch rijden in Nederland. Op dit moment onderzoeken we samen met partners in de Utrechtse wijk Lombok al hoe het technisch werkt om pieken in het stroomnetwerk op te vangen door gebruik te maken van Vehicle2Grid.

 

3

Netverliezen - CO₂

Bij het transport van stroom door kabels gaat altijd een klein beetje stroom verloren. Hoe groter de afstand, hoe groter dat verlies. Daarnaast verliezen we energie doordat mensen niet betalen voor stroom, bijvoorbeeld in het geval van fraude. Al dat verlies samen vormt onze elektriciteitsrekening: bijna net zoveel als 300.000 huishoudens aan stroom gebruiken. Als we hier grijze stroom voor inkopen, stoten we hiermee 500.000 ton CO₂ uit, een forse klimaatimpact. Daarom willen we ons netverlies vergroenen. Sinds 2016 wordt daarom voor 100% van ons netverlies zogenaamde garanties van oorsprong ingekocht. Hiermee garanderen we dat voor ons stroomverbruik evenveel groene stroom is opgewekt. 

In 2020 willen we dat al deze energie in Nederland wordt opgewekt, zodat we als regionale netbeheerder met ons stroomverbruik een positieve impuls geven aan de vergroening van de Nederlandse stroomvoorziening. Bovendien onderzoeken we in het Petaplan, samen met andere netbeheerders, het Rijk, Prorail en Rijkswaterstaat, de mogelijkheden om duurzame energie op te laten wekken op de gronden van Rijkswaterstaat en Prorail. 

4

Participatie - social return

Stedin wil een zogenaamde ‘inclusieve organisatie’ worden, een organisatie waar het medewerkersbestand een afspiegeling is van de maatschappij. Waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, achtergrond, opleidingsniveau of beperking. Maar niet voor iedereen is het vinden van betaald werk vanzelfsprekend. In Nederland zijn verschillende groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld jongeren zonder werkervaring of zonder startkwalificaties. Ook langdurig werklozen kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, of mensen met een beperking. Stedin wil deze mensen helpen hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Wij noemen dit social return en onze social return activiteiten focussen op de volgende drie doelgroepen:

  • Jongeren: door middel van het bieden van stageplekken helpen we jongeren aan relevante werkervaring. En door middel van BBL-trajecten (leer-werk trajecten) helpen we jongeren zonder startkwalificatie aan een erkend MBO-diploma en aan een betaalde baan als monteur. 
  • Werklozen: langdurig werkloze technici worden in korte tijd omgeschoold tot slimme meter monteur en komen zo uit de uitkeringssituatie.  
  • Arbeidsgehandicapten (participatiewet): door middel van een vrijwillig sociaal akkoord hebben overheid, werkgevers- en werknemersverenigingen afspraken gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking betaald werk te bieden, bij reguliere werkgevers. Stedin streeft ernaar het aantal banen conform de participatiewet in te vullen. 

5

Groene netten - Samenwerking

Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT (energie), KPN (telecommunicatie & ICT), ProRail (spoor) en Rijkswaterstaat werken sinds 2016 samen aan het vergroenen van onze infrastructuur. Via het ‘platform groene netten’ werken we samen op het gebied van energie- en emissiebesparing, het inkopen van duurzame energie en circulair- en eerlijk materiaalgebruik voor aanleg, beheer en onderhoud van netten.

Samen hebben we als maatschappelijke infrabeheerders een behoorlijke omvang. Dit initiatief draagt dan ook direct bij aan een lagere CO₂-uitstoot in Nederland. En met jaarlijks miljarden aan investeringen kunnen we grote stappen maken op weg naar een innovatieve, circulaire economie. 

Meer over de samenwerking staat op www.groenenetten.org. Het platform groene netten wordt als onderdeel van Ambitie 2020 gesteund door MVO Nederland. 

6

Duurzame inkoop - Samenwerking

Bij Stedin kopen we veel producten in zoals buizen, leidingen, kabels en transformatoren. Deze producten hebben hun eigen impact op onze wereld. Onze resultaten met One Planet zijn daarmee afhankelijk van de samenwerking met leveranciers. Een stevig duurzaam inkoopbeleid vormt de basis voor de selectie van de meest vooruitstrevende leveranciers.

Ook werken we samen aan de transparantie over de producten die we inkopen. Dat is lastiger dan je denkt, omdat bij kabels en transformatoren vaak veel leveranciers en tussenleveranciers betrokken zijn. Daarom werken we aan een grondstoffenpaspoort voor onze producten en starten we een samenwerking met Ecochain, waarmee we streven naar beter inzicht in de impact van de producten die we kopen.