Andere wending aan Couperus' stille kracht

Door Arnoud Rijneveld 25-05-2016

De stille kracht van Louis Couperus is een van de bekendste werken die hij heeft geschreven. In Den Haag staat een appartementencomplex dat naar hem is vernoemd en de afgelopen drie jaar het middelpunt was van een van onze proeftuinen. Maar waar Couperus’ boek omgeven is door mysterie in Nederland-Indië, is de stille kracht in het appartementencomplex vooral een stap voorwaarts in de energietransitie.

Een van de uitdagingen van de energietransitie is dat het aanbod van duurzame energie (wind en zon) veel grilliger is, dan bij de traditionele energiecentrales. De weersomstandigheden hebben grote invloed op het aanbod van energie. Dit kan grote pieken opleveren, die het elektriciteitsnetwerk moet opvangen. Ook is het aanbod van duurzame energie niet altijd gelijk aan de vraag naar energie.  Zo leveren zonnepanelen op een zonnige middag het meest op, maar de vraag van huishoudens is dan laag. 

Bij Stedin zoeken we naar oplossingen voor deze uitdagingen. Hiervoor hebben we een proeftuin gehouden in het appartementencomplex Couperus. Kunnen we de vraag naar energie in het complex vergroten als er veel aanbod van energie is van een windmolenpark? En kunnen we andersom ook de vraag naar energie van het appartementencomplex verlagen?

Wat hebben we gedaan? 

Het nieuwbouwcomplex Couperus is duurzaam gebouwd: het is erg goed geïsoleerd, heeft een centrale warmte-koude opslag (WKO) onder het complex en alle appartementen hebben een warmtepomp en slimme meter. Daarom wilden we onderzoeken  of we de belasting van het energienet kunnen verlagen of onder een grens kunnen houden zonder piekbelasting. Ook hebben we geprobeerd om windenergie in te zetten wanneer het voor de consument gunstig is, dus bij een lage prijs. Hierbij wilden we niet het comfortniveau van de bewoners aantasten. Sterker nog, de bewoner hoefde hier geen actieve bijdrage aan te leveren. De gebruikte softwaretechnologie was in dit geval de ’stille kracht’. 

Bewezen: het kan!

Na afronding van de proeftuin kunnen we stellen dat het is gelukt: we kunnen succesvol pieken verminderen en de vraag naar energie verschuiven zonder dat het woon- en leefcomfort wordt aangetast. We kregen er echter ook weer nieuwe vragen bij. Denk aan: 
Werkt dit systeem het hele jaar door voor elk complex? Is dit de enige oplossing voor het toepassen van decentraal opgewekte energie? Hoe krijg je actieve betrokkenheid van de consument? Hoe vergroten we het flexibel vermogen? Kunnen we meerdere oplossingen combineren enzovoort….

Goede vragen, maar niet allemaal direct te beantwoorden vanuit dit project. Dus we zijn er nog niet… Maar elke week en ook bij elk project doen we weer inzichten op die steeds duidelijker maken hoe onze energievoorziening er over twintig jaar uitziet. Op stille, nee, volle kracht vooruit!

Benieuwd naar het eindrapport? Bekijk het rapport op de projectpagina Couperus

Deel dit artikel

Arnoud Rijneveld

Arnoud Rijneveld

Innovator