De klimaatconferentie in Parijs: ook voor Stedin van groot belang!

Door Henri Bontenbal 30-11-2015

Vandaag komen 147 wereldleiders bij elkaar voor de officiële opening van de Klimaatconferentie in Parijs. “It's a potentially historic event being held in extraordinary circumstances”, zo karakteriseert CNN de conferentie terecht.

Eerst wat achtergrondinfo. In 1994 werd onder leiding van de Verenigde Naties een raamwerk afgesproken om klimaatverandering te beperken, de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het  besluitvormende orgaan, de ‘Conference of Parties’ komt elk jaar bij elkaar. Dit jaar is de 21e keer, vandaar de veelgebruikte afkorting ‘COP21’. 

Lukt het nu wel?

De klimaatconferentie in Kopenhagen (COP15) in 2009 werd door velen als een mislukking beschouwd. Het lukte de internationale gemeenschap niet om tot een bindend, ambitieus mondiaal klimaatakkoord te komen. Lukt dat nu, zes jaar later, wel?

De vlag hangt er nu in ieder geval anders bij dan zes jaar geleden. Het urgentiebesef is groter dan ooit. Maar het zijn vooral twee belangrijke verschillen die in het oog springen. In de eerste plaats is het niet alleen Europa meer dat ambitie toont; ook China en de VS laten zien grote stappen te willen zetten. In de tweede plaats zien we dat het bedrijfsleven en tal van financiële instellingen een drijvende kracht worden achter de verduurzaming van de energievoorziening en de economie. 

Niet meer voor bomenknuffelaars

Duurzaamheid is allang geen thema meer voor de categorie bomenknuffelaars. Integendeel, de grootste bedrijven ter wereld hebben ambitieuze plannen voor vergaande verduurzaming. En financiële instellingen zoals grote pensioenfondsen schroeven hun investeringen in vervuilende industrieën terug en voeren de investeringen in duurzame bedrijven op.

Een succesvolle klimaattop in Parijs kan deze transitie naar schone energiebronnen verder versnellen. Als een groot aantal landen zich committeren aan bindende klimaatdoelen zullen zij deze doelen ook in beleid, wetten en regels moeten verankeren. Concreet betekent dit dat zij maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen verder te beperken. En dat betekent dat het gebruik van duurzame energiebronnen verder zal toenemen, waardoor de kostprijs verder daalt en vervuilende energiebronnen duurder worden. Een zichzelf versterkende ontwikkeling! Een mislukte klimaattop zal deze trend hooguit kunnen vertragen, maar niet omkeren.

Wat betekent dit voor Stedin?

Heel veel. Het energiesysteem zoals we dat nu kennen, zal de komende decennia sterk veranderen. Energie wordt duurzamer, variabeler, decentraler, integraler. Dat heeft grote gevolgen voor de infrastructuur die wij als netbeheerder aanleggen en onderhouden.

Zijn we op tijd klaar?

In de komende jaren staat Stedin voor grote uitdagingen. Lukt het ons om op tijd klaar te zijn voor de opkomst van duurzame energieproductie, elektrisch verwarmen en elektrisch rijden? Kunnen we de snelheid van de energietransitie straks nog bijbenen? De missie van Stedin is: duurzame energie voor iedereen. We zetten dan ook alles op alles om een aanjager van deze hoognodige energietransitie te zijn!

Deel dit artikel