Een Fair Meter helpt klimaat te ontzien

08-12-2015
Terwijl verschillende landen in Parijs druk onderhandelen over een internationaal klimaatakkoord wordt er in eigen land reeds actie ondernomen tegen klimaatverandering door ons energieverbruik naar beneden te krijgen.

Alle huishoudens van Nederland krijgen namelijk een slimme energiemeter aangeboden. Met de slimme meter krijgen klanten een beter inzicht in hun energieverbruik. Met verhoogd bewustzijn gaat hopelijk het energieverbruik omlaag. Netbeheerders Stedin en Alliander gaan daarbij nog een stap verder. Ze grijpen de grootschalige aanbieding van de slimme meter aan om de meter en de installatie duurzaam te maken: er worden eisen gesteld aan leveranciers en installateurs met betrekking tot het energiegebruik, grondstoffengebruik en recycling, maar ook over arbeidsomstandigheden en conflict mineralen. We noemen dit fair en hebben afspraken gemaakt over het voortdurend meet fair maken van de slimme meter.

'De slimme meter wordt fair'

Het klimaat wint ook bij deze integrale aanpak, want door naar de hele keten te kijken besparen we CO2 bij de winning van grondstoffen, het productieproces, het transport, de installatie en het gebruik. Dit alles komt bovenop de besparing die mensen thuis kunnen realiseren door verbeterd inzicht in hun energieverbruik.

De slimme meter wordt de komende jaren aangeboden en zal steeds meer 'fair' worden. Een stevig klimaatbeleid en de fair meter versterken elkaar daarbij. Want als regeringsleiders een ambitieus akkoord sluiten, komt er meer aandacht voor de oplossingen, die daardoor kunnen versnellen. De fair meter is zeker een van die oplossingen!

Alliander
Stedin
Landis+Gyr
Iskraemeco
Flonidan

Deel dit artikel