Het Klimaatakkoord ligt er, werk aan de winkel

14-12-2015

Afgelopen zaterdag hebben 195 landen in Parijs een klimaatakkoord gesloten. Het is een ‘historisch’ akkoord: niet eerder lukte het om met zoveel landen, waaronder de Verenigde Staten en China, een bindend akkoord te sluiten. Nee, het klimaatakkoord op zichzelf gaat ontwrichtende klimaatverandering niet tegenhouden. Ja, het is een belangrijk signaal dat het de landen menens is met de strijd tegen klimaatverandering.

De website van Time vat het goed samen: “The Paris Agreement is meant to signal the beginning of the end of more than 100 years of fossil fuels serving as the primary engine of economic growth and shows that governments from around the world take climate change seriously.”

Wat staat er in het akkoord?

Allereerst spraken de landen af om zich in te spannen om de mondiale gemiddelde temperatuurstijging onder 2°C te houden en te streven naar maximaal 1.5°C opwarming. Om dat te bereiken moeten de landen allereerst ervoor zorgen dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk piekt en daarna snel gaat dalen.

Alle landen moeten een plan inleveren waarin zij opschrijven hoe zij de uitstoot van broeikasgassen gaan reduceren. Deze plannen moeten om de vijf jaar worden aangescherpt. Ook wordt om de vijf jaar gekeken hoe ver landen zijn met de realisatie van hun doelstellingen. Er komt één boekhoudkundig systeem dat op een transparante manier de prestaties van alle landen bijhoudt.

Het klimaatakkoord gaat in 2020 in en vanaf dat moment stellen de landen jaarlijks minstens 100 miljard dollar ter beschikking aan de armere landen om te investeren in een schone energievoorziening en in maatregelen die de armere landen helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Dit akkoord legt de landen geen harde CO2-reductiedoelstellingen op. Maar het schept een raamwerk waarbinnen de landen zich verplichten doelstellingen en beleid te formuleren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, de resultaten daarvan transparant te laten monitoren en verplicht worden hun doelen bij te stellen gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Wat betekent dit akkoord voor Nederland en voor Stedin als bedrijf?

Allereerst: Europa staat met haar klimaatambities niet meer alleen. Nog nooit was er zo’n grote overeenstemming over het pad dat gevolgd moet worden: het pad van snelle en vergaande ‘decarbonisatie’ van de mondiale economie. In de tweede plaats is dit akkoord een belangrijk signaal naar bedrijven en investeerders. Duurzame energie en energiebesparing zijn geen ‘hype’, maar de toekomst van ons energiesysteem.

Voor Stedin betekent dit: werk aan de winkel. Want  de overgang naar een schoon energiesysteem is niet van de ene op de andere dag gemaakt. Maar deze uitdaging gaan we graag aan. Het is ontzettend mooi, boeiend en spannend om mee te mogen bouwen aan deze energievoorziening van de toekomst!

Deel dit artikel