Stedin ondersteunt ambities Energieagenda

Door David Peters 07-12-2016

Vandaag presenteerde de Nederlandse regering haar plannen op het gebied van de energievoorziening in 2050. Deze plannen schetsen hoe er in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 uitgestoten wordt. Een belangrijk onderdeel van deze energieagenda is het voornemen om niet meer afhankelijk van aardgas te zijn. Stedin ondersteunt deze ambities. 
 
Zo zegt minister Kamp dat er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd moeten worden voor nieuwbouwwijken. Dat vinden wij ook en dit is dan ook in lijn met wat wij het afgelopen jaar naar buiten brachten in onze strategiepaper over dit onderwerp. Wij merkten toen dat gemeentes die handschoen op willen pakken. Ik hoop dat de minister met een uitwerking hiervoor komt in de Wet VET, die binnenkort in de Tweede Kamer behandeld wordt. 

Minister Kamp bekijkt of de gasaansluitplicht vervangen kan worden door een verplichte aansluiting op een energie-infrastructuur voor warmtevoorziening. Dit voornemen juichen wij toe!
David Peters, directeur Strategie en Innovatie

Daarnaast wil de minister de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk op termijn laten vervallen. Hij bekijkt of dit vervangen kan worden door een verplichte aansluiting op een energie-infrastructuur voor warmtevoorziening. Dit voornemen juichen wij toe! 

Ook bepleit de minister dat gemeenten de regie moeten nemen in de lokale transitie van de warmtevoorziening. Ook bij Stedin zien we die rol voor gemeentes weggelegd en als handreiking hebben wij onlangs onze data openbaar gemaakt over de vervanging van onze gasleidingen. Hierdoor kunnen gemeenten beter inzien wanneer natuurlijke momenten ontstaan om voor duurzame alternatieven te kiezen in plaats van aardgas. 

De energieagenda bevat een hoop ambities. Bij Stedin staan we klaar om mee te helpen die ambities waar te maken!

Deel dit artikel