Onderzoek: woningen zonder gasaansluiting meestal goedkoper uit

Door Henri Bontenbal 10-02-2017

Alle Nederlandse woningen moeten, uiterlijk in 2050, van het aardgas af. Stedin pleit daarom al geruime tijd voor de afschaffing van de aansluitplicht aardgas voor nieuwbouw woningen. Een vraag die wij vaak krijgen, is wat het afschaffen van de aansluitplicht voor gas betekent voor de portemonnee van de koper van een nieuwbouwhuis. Daarom heeft Stedin een onafhankelijk onderzoek (pdf) laten uitvoeren door ingenieursbureau DWA. Hun conclusie: Nieuwbouwwoningen kunnen prima zonder een gasketel gebouwd worden. De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen.

Conclusie DWA rapport: nieuwbouwwoningen kunnen prima zonder een gasketel gebouwd worden. De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen.
Henri Bontenbal, adviseur innovatie Stedin


DWA is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in vraagstukken rondom energiezuinige gebouwen en installaties. Ze hebben in opdracht van Stedin onderzocht wat de verschillen zijn in maandlasten en de totale kosten over een bepaalde periode (‘total cost of ownership’) tussen een woning die nog met een gasketel wordt gebouwd en een woning zonder gasaansluiting die wordt verwarmd met een warmtepomp. Voor zes woningtypes is de businesscase vanuit het perspectief van de bewoner doorgerekend.

De berekeningen van DWA laten zien dat voor 5 van de 6 woningtypes de maandlasten van een nieuwbouwwoning zonder aansluiting op het gasnet gelijk of lager zijn dan voor een woning met een gasketel en aansluiting op het gasnet. Hierbij is gerekend met de totale kosten voor de bewoner (hypotheeklasten, onderhoudskosten, energiekosten) op basis van een periode van 15 jaar (de levensduur van een gasketel). Alleen de galerijwoning scoort iets minder goed, maar het verschil is minimaal. Wordt gerekend over een periode van 30 jaar, dan geldt dat de kosten voor alle woningtypes lager zijn.

Belangrijk om op te merken is dat de berekeningen zijn gedaan vanuit de huidige situatie: gerekend is met de huidige kosten van energie, energiebelastingen, investeringskosten, (fiscale) subsidies. De studie van DWA bevat ook een gevoeligheidsanalyse, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld bij een hogere gasprijs de businesscase voor gasloos bouwen nog rendabeler wordt.

In het onderzoek van DWA is collectieve verwarming, zoals stadswarmte, niet meegenomen. Het onderzoek laat zien dat de all-electric oplossing in de meeste situaties al een goed alternatief is voor een woning op gas; in sommige situaties kunnen collectieve verwarmingssystemen een goed alternatief zijn voor de all-electric oplossing.

Kortom, nieuwbouwwoningen kunnen prima zonder een gasketel gebouwd worden. De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen. Wat ons betreft is er geen reden om de aansluitplicht voor gas intact te laten. Daarom pleit Stedin ervoor om deze aansluitplicht bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie te schrappen.

Download het onderzoek 'Kostenvergelijking van de alternatieven voor aardgas in nieuwbouwwoningen' (pdf) van DWA in opdracht van Stedin.

Deel dit artikel