REnnovates

Oudere woningen worden echt energieneutraal

Woningen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig: vaak zijn ze koud, vochtig en tochtig. De isolatie en ventilatie zijn slecht en installaties meestal verouderd. Dat woont niet comfortabel en het energieverbruik is vaak onnodig hoog. Met het project REnnovates maken we deze woningen energieneutraal: ze verbruiken net zoveel duurzame energie als er gemiddeld verbruikt wordt. Dit noemen we ook wel nul-op-de-meter-woningen (NOM). Maar REnnovates gaat nog een stap verder: we onderzoeken of we netverzwaring (en dus maatschappelijke kosten) kunnen voorkomen als we opslag en flexibiliteitssturing toevoegen aan NOM. Het resultaat: een verbeterde en comfortabele woning, maar zonder hogere woonlasten.

  • 2018 afronding project
  • Onderzoek naar opslag en flexibiliteitssturing
  • Verbeterde en comfortabele woningen zonder hogere woonlasten 

Onze uitdaging: piekbelasting van het energienetwerk

Bij het renoveren worden woningen geïsoleerd en krijgen ze zonnepanelen, een warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning. Ook krijgen de woningen een slimme meter en wordt de gasaansluiting verwijderd: ze verbruiken zo alleen nog elektriciteit. Deze elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen en de warmte door warmtepompen. Dat betekent wel dat er in de winter een grote vraag naar stroom is en in de zomer  juist een overschot als bewoners terugleveren aan het net. Die verschillen én de opkomst van elektrisch rijden zorgen voor extra belasting van het energienetwerk. REnnovates wil flexibel omgaan met de vraag naar en het aanbod van energie. Zo kunnen we maatschappelijke kosten die nodig zijn om het energienetwerk betrouwbaar te houden, minimaliseren of voorkomen. Netwerkkosten leiden zo niet tot hogere (woon)lasten.
REnnovates huis

Onze oplossing: slim sturen

Door slimme sturing met warmtepompen en het opvangen van opwekpieken met accu’s in de woningen, kunnen we kostbare investeringen in meer capaciteit op het elektriciteitsnetwerk minimaliseren of zelfs voorkomen. Ook willen we onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn van een accu op wijkniveau. 

1

Slim aansturen van warmtepompen voor warm water

De warmtepomp leert op welke momenten warm water wordt gevraagd en kan zo de bewoner op het juiste moment van voldoende warm water voorzien. Zo vult de pomp bijvoorbeeld het warmtapwaterbuffer als de zon schijnt. Deze slimme aansturing verbruikt minder energie en de bewoner heeft altijd warm water beschikbaar.

2

Slim aansturen van warmtepompen voor verwarming

De warmtepomp leert welke temperaturen de bewoner prettig vindt en maakt een persoonlijk schema van het leefritme en het huis. Op het moment dat er geen energie voor de verwarming van het huis nodig is, kan deze energie ergens anders worden gebruikt. De bewoner zit dankzij de slimme aansturing niet in de kou.

3

Opslaan van energie in accu's

Een aantal woningen krijgt accu’s. Deze accu’s slaan de opgewekte energie eerst op en leveren daarna pas terug aan het net. Met testen willen we achterhalen hoeveel capaciteit deze accu’s in de toekomst moeten hebben. 

Het gebruik van accu’s in de woningen maakt het ook mogelijk om het ‘gelijkstroomnetwerk’ in de woning verder te ontwikkelen. Zonnepanelen wekken gelijkstroom op dat door de omvormer wordt omgezet in wisselstroom. Wisselstroom is het type stroom dat in de woning uit een traditioneel stopcontact komt. In adapters van bijvoorbeeld een laptop of telefoon wordt deze stroom weer omgezet in gelijkstroom. Al deze omzettingen zorgen voor energieverlies.

Met wie doen we dit?

Bouwbedrijf BAM heeft REnnovates als innovatieproject ontwikkeld, Stedin is een van de projectpartners. Het project maakt deel uit van Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Het consortium bestaat naast Stedin en BAM uit twee andere bouwondernemingen, Mostostal (Polen) en Mondragon (Spanje). België is vertegenwoordigd met de Vlaamse onderzoeksinstelling Vito, de Vlaamse start-up op het gebied van ‘smart grids’ Enervalis en met bankinstelling Belfius. De overige partners zijn MassiveCell Technologies, een Finse start-up die innovatieve batterijsystemen bouwt, en het DuitseKellendonk, een ontwikkelaar van Smart Home Systemen.

Meer informatie over REnnovates staat op http://rennovates.eu

Deel dit artikel