Gasaansluitplicht nieuwe woningen moet vervallen

Onze missie is ‘samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie’. Een mooi streven, maar hoe brengen we die woorden in de dagelijkse praktijk? Onder andere met duurzame innovaties maar ook door de dialoog met onze omgeving aan te gaan. Bijvoorbeeld over knelpunten die op ons pad naar een duurzame samenleving komen. Zo vinden we bij Stedin dat de aansluitplicht op aardgas voor nieuwe woningen moet vervallen. Waarom? Dat leggen we graag uit. 
 
Netbeheerders zoals Stedin hebben een aansluitplicht voor gas. Dat betekent dat een eigenaar van een woning of de projectontwikkelaar die daarom vraagt, recht heeft op een aansluiting op het gasnet tegen de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde aansluit- en transporttarieven. Bij Stedin vinden we dat deze aansluitplicht voor nieuwe woningen moet vervallen. Gelukkig ondersteunt het regeerakkoord Rutte III dit standpunt: de aansluitplicht voor gas verandert in een warmterecht. Hoe dit proces precies vorm krijgt, is echter nog niet duidelijk


Ons standpunt: gasaansluitplicht voor nieuwe woningen moet vervallen.
 

Waarom vinden we dat?

  • We moeten minder aardgas verbruiken. Aardgas is een fossiele brandstof en de verbranding ervan zorgt voor CO₂-uitstoot. We moeten de komende decennia de CO₂-uitstoot fors terugdringen om ernstige klimaatverandering te voorkomen. Daarnaast zorgt de aardgaswinning in Groningen voor forse problemen.
  • Nieuwe woningen kunnen prima zonder aansluiting op het gasnet worden gebouwd. Een goed geïsoleerde woning heeft geen gasketel meer nodig, maar kan op een andere manier worden verwarmd. Bijvoorbeeld met een warmtepomp of met collectieve warmtelevering.
  • De gebouwde omgeving moet volgens het Energieakkoord in 2050 volledig CO₂-neutraal zijn. De kans is groot dat we dan de gasnetten die wij nu aanleggen, eerder moeten afschrijven dan de ACM ons oplegt. Die kosten worden door alle aangeslotenen op het gasnet betaald. Dit is maatschappelijk niet langer verantwoord.
Position paper ‘Geen verplichting om nieuwbouwwoningen op gas aan te sluiten’

Deel dit artikel