U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Politiek, maatschappij en technologie staan niet stil. Als bedrijf moet je daarmee rekening houden en meebewegen, een vastgelegde planning krijg je echter niet. Maar hoe weten we nu welke ontwikkelingen cruciaal zijn voor een netbeheerder? En hoe bereiden we ons dan daarop voor? Daarvoor heeft Stedin drie toekomstscenario’s opgesteld. Die scenario’s gaan in op specifieke trends die invloed hebben op de rol van de netbeheerder in 2050.

Scenario's in vogelvlucht

In de scenario’s is een aantal specifieke trends sterk uitvergroot, vervolgens zijn deze verder ingevuld naar de maatschappelijke situatie, politieke situatie en de rol van de netbeheerder. Hieronder de kern uit de drie scenario’s. Lees meer over de scenario’s in de notitie ‘Samenleving & energiemarkt in 2050’.

Het Europa van de regio

In ‘Het Europa van de regio’s’ gaan we ervan uit dat de stad de regio centraal staan. Daaraan lenen burgers hun identiteit. Steden en regio’s werken over de landsgrenzen met elkaar samen. Europa ondersteunt hen met energie- en klimaatbeleid en stelt hen in staat eigen keuzes te maken. De energiemarkt heeft een sterk lokale focus met grote regionale verschillen. De energiebedrijven (leverancier en netbeheerder) zijn geïntegreerd.

Nederland eerst

In 'Nederland eerst' hebben we te maken met de nadelen van de globalisering die tot grote maatschappelijke onvrede hebben geleid en dat Europa uit elkaar is gevallen. De nationale overheid heeft de controle weer teruggepakt. De speelruimte van netbeheerders is ingeperkt en ze zijn samengevoegd tot één landelijke organisatie die onder toezicht staat van het Ministerie van Economische Zaken.

De vierde industriële revolutie

In 'De vierde industriële revolutie’ gaan we uit van grote technologische doorbraken. Onze samenleving verandert fundamenteel door de opkomst van goedkope duurzame energiebronnen, elektrisch en autonoom vervoer, big data, robotisering en 3D-printen. De veranderingen zijn chaotisch en niet iedereen kan deze ontwikkelingen bijbenen. Netbeheerders schakelen marktpartijen in om in de netten technologische innovaties toe te passen. De netbeheerders krijgen die ruimte.

Zijn scenario's voorspellend?

De toekomstscenario’s zijn niet voorspellend maar kunnen helpen bij de afweging en het maken van keuzes. Als we bijvoorbeeld voor ons IT-landschap een forse investering moeten doen. Waar doen we op dat moment goed aan? De scenario’s kunnen dan helpen om te toetsen of een keuze toekomstbestendig is als een specifiek scenario concrete vormen aanneemt. We kunnen hiermee meer bewust een keuze maken met oog op de toekomst. We willen immers voor onze klanten een leefwereld vol nieuwe energie realiseren.