Slim elektriciteitsnet in Merwe-Vierhavens

 

 

 

In de Rotterdamse Merwe-Vierhavens maken in 2020 zo’n 20.000 huishoudens en bedrijven gebruik van een zogenaamd smart grid netwerk. Dat is een slim elektriciteitsnet dat het makkelijker maakt om vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af te stemmen. Het betekent dat het net beter in balans blijft en we dus minder hoeven te investeren in het verzwaren van onze energienetten.

Waarom een smart grid?

Onze samenleving elektrificeert en daarmee neemt de vraag naar elektriciteit flink toe. Tegelijkertijd wordt meer en meer zonne- en windenergie decentraal opgewekt en teruggeleverd. Om ervoor te zorgen dat ons  elektriciteitsnet dat aan kan en betrouwbaar blijft, zijn steeds grotere investeringen voor netverzwaringen nodig. Omdat het toevoegen van flexibiliteit ook een oplossing kan zijn, onderzoeken we bij Stedin die mogelijkheid. Hierbij willen we vraag en aanbod van energie beter op elkaar aansluiten. 

We werken hiervoor samen met de gemeente Rotterdam, Siemens Nederland, Lyv Smart Living en Omnetric.


Huizen met zonnepanelen

Hoe werkt het?

Het smart grid is een ‘slim’ elektriciteitsnet. Het net geeft aan slimme meters bij huishoudens en bedrijven door of er een hoog of laag tarief geldt, en doet dat elk kwartier. Apparaten met ook weer slimme technologie kunnen met die informatie beslissen om in te schakelen bij veel aanbod (en dus een laag tarief). Wie bijvoorbeeld een was wil draaien en het niet uitmaakt hoe laat dat gedaan wordt, laat het over aan het slimme elektriciteitsnetwerk. Als het goedkope tarief om half drie ’s nachts is, dan krijgt de wasmachine een seintje. Zo wordt de vraag op het aanbod aangepast. Die flexibiliteit levert de consument geld op en zorgt dat ons netwerk niet overbelast wordt.

Tegelijkertijd wordt het ook voor bedrijven en particulieren die zelf energie opwekken, aantrekkelijk om hun overtollige energie terug te leveren aan het net: zo veranderen ‘consumers’ in ‘prosumers’. Hierdoor stimuleren we de lokale economie en ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe innovaties met nieuwe verdienmodellen.

Energieneutraal Rotterdam

Het stadskwartier Merwe-Vierhavens is een geschikt gebied om het netwerk te testen vanwege de combinatie van werken, wonen en innovatie. De uitrol startte in juni 2017 en neemt zo’n drie jaar in beslag. Het is de bedoeling dat het netwerk hierna stapsgewijs wordt uitgebreid in andere wijken van Rotterdam, met een totaal van één miljoen aansluitingen. Een belangrijke stap op weg naar volledige energieneutraliteit. In 2050 hoopt Rotterdam zover te zijn.

Deel dit artikel