Waarom systeemintegratie de duurzame oplossing van de toekomst is

Door John Hodemaekers 22-04-2015

We denken nog vaak in een keuze tussen elektriciteit of gas, zonnepanelen of elektriciteit van het net. Maar wat als je bestaande systemen integreert? Nieuwe experimenten tonen aan dat dit slimme oplossingen kan opleveren. 

Door anders te kijken naar energie ontstaan nieuwe mogelijkheden om een duurzame samenleving op een slimme wijze te realiseren: met systeemintegratie, oftewel het integreren van bestaande systemen. Met systeemintegratie maken we dus gebruik van de infrastructuur die we al hebben. Dit is duurzaam én kostenbesparend. Een interessant voorbeeld is Power2Gas, waarmee we een pilot doen in Rozenburg. De Power2Gas-installatie zet elektriciteit om in synthetisch aardgas.

Overheid daagt uit

De overheid onderkent ook het belang van systeemintegratie. Zij heeft een subsidietraject geïnitieerd dat partijen uitdaagt onderzoek en demoprojecten te doen. Een van die projecten is Flexibel Energie Rotterdam (FER) van Deltalinqs. FER integreert de duurzame techniek van windturbines met een groot industrieel gebied. Stedin doet hierin mee als partner.

Systeemintegratie in de Rotterdamse haven

FER wil de potentie van systeemintegratie bepalen voor het grootste industriële complex van Nederland: de Rotterdamse haven. Hoeveel duurzame energie kan het Rotterdamse havengebied absorberen? Hiervoor gaat FER met windturbines opgewekte duurzame energie maximaal gebruiken in het havengebied. FER doet dat door elektriciteitsvraag te creëren op die momenten dat veel wordt opgewekt. Doordat deze energie niet over het hoogspanningsnet verder getransporteerd hoeft te worden, kunnen we extra investeringen in het hoogspanningsnet voorkomen. Ook voorkomen we energieverliezen die bij het transport plaatsvinden.

En duurzamer wordt het ook

Omdat dit project helpt om het havengebied duurzamer en schoner te maken, zijn de aanwezige bedrijven uitgenodigd om creatief te kijken naar hun energiegebruik, -dragers en -keuzes. Voor Stedin is het van belang om inzicht te krijgen in hoe we deze nieuwe energievoorziening maximaal kunnen stimuleren en faciliteren. Want door gebruik te maken van bestaande systemen kunnen we enorme winst behalen op het vlak van duurzaamheid.

Deel dit artikel

John Hodemaekers

John Hodemaekers

Innovation Manager

Ook interessant: onze dossiers