Grondstoffengebruik

Grondstoffen zijn niet
eindeloos beschikbaar

Bij Stedin kopen we veel producten in zoals buizen, leidingen, kabels en transformatoren. Daarbij zijn grondstoffen nodig zoals koper, aluminium en plastics. Veel van deze grondstoffen worden steeds schaarser en de winning ervan heeft vaak grote nadelige gevolgen voor mens en milieu. De grenzen van onze planeet komen hier letterlijk in zicht. Vanuit duurzaamheid, maar ook vanuit een zakelijke overweging, willen we bij Stedin zo goed mogelijk met grondstoffen omgaan. We streven ernaar dat de grondstoffen die we gebruiken, zo veel als mogelijk gerecycled zijn. En na gebruik worden de grondstoffen zo veel als mogelijk, zonder verlies aan waarde, hergebruikt. En waar eventuele afvalstromen ontstaan, worden deze zo hoogwaardig mogelijk ingezet of hergebruikt. 

Ons doel is om vóór 2020 inzicht te hebben in al onze grondstofstromen en de impact daarvan. In 2030 willen we bovendien een circulaire bedrijfsvoering hebben. Hierbij minimaliseren we ons grondstofverbruik en is het waardebehoud van de grondstoffen maximaal.  

EEN CIRCULAIRE BEDRIJFSVOERING
HOE doen we dit DAN?

Een stevig inkoopbeleid vormt de basis voor de selectie van de meest vooruitstrevende leveranciers. Ook werken we aan de transparantie over producten die we inkopen door middel van een grondstoffenpaspoort en een bijbehorende KPI ‘Circulair inkopen’. Het grondstoffenpaspoort maakt inzichtelijk uit welke grondstoffen en materialen een ingekocht product bestaat, in welke mate er gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen is na levensduur. Inzicht hierin maakt het mogelijk om te kunnen meten in hoeverre de bedrijfsvoering van Stedin circulair is. Tot 2020 willen we vooral samenwerken met leveranciers om het inzicht op orde te krijgen, vanaf 2020 willen we circulariteit (indien mogelijk) als eis gaan meenemen in aanbestedingstrajecten.

Het ‘Fair Smart meter project’ is een mooi voorbeeld van onze circulaire ambities in de praktijk. We bieden alle huishoudens in ons gebied voor 2020 een slimme meter aan. Voor de slimme meter zijn vanzelfsprekend grondstoffen nodig, die steeds schaarser worden, uit conflictgebieden komen, of zijn vervaardigd onder gevaarlijke of oneerlijke werkomstandigheden. Voor Stedin en partners de reden om een Smart Fair Meter te ontwikkelen: een slimme meter die nauwelijks energie gebruikt, 100% eerlijk is en gemaakt van gerecyclede materialen. We werken met deze meter aan een circulaire economie en we leren hoe in samenwerking met leveranciers de productie die we inkopen, kunnen verduurzamen. Op de website van Fairsmartmeter staat meer informatie over dit initiatief. Wat we leren, kunnen we ook toepassen op andere productgroepen zoals kabels en transformatoren.

Deel dit artikel