U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Gelijke kansen
en duurzame inzetbaarheid voor iedereen

In een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten. Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Daarom zet Stedin zich in voor gelijke kansen en duurzame inzetbaarheid voor iedereen. We willen dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van de maatschappij, van onze leefwereld. En dat alle medewerkers zich bij Stedin welkom voelen en gelijk behandeld worden, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, achtergrond, opleidingsniveau of beperking. Deze normen staan ook in onze gedragscode. Onze ambitie is dat in 2020, 100 mensen met een arbeidsbeperking bij Stedin werken en 30 statushouders via een leer-werk traject bij ons zijn gestart als (leerling)monteur.

Gelijke kansen voor iedereen
hoe doen we dit dan?

Via ons het leer-werktraject hebben we al honderden mensen zonder technische startkwalificatie aan een diploma en betaald werk als monteur geholpen. Een prachtige win-win situatie, want zo lossen we het tekort aan technici deels op. In het voorjaar van 2018 startte een groep van 10 statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning in Nederland) met een zogenaamd voorschakeltraject. Doel van dit traject is om de groep voor te bereiden op de opleiding tot eerste monteur in de laag- en middenspanning. Ook het slimme meter-monteurproject is een mooi voorbeeld. Sinds 2015 hebben we al meer dan 300* zij-instromers omgeschoold tot slimme meter monteur, 90* van hen kwamen uit de langdurige werkloosheid. 

Door middel van de participatiewet hebben overheid en de werkgevers- en werknemersverenigingen afgesproken 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te helpen. Stedin wil hier ook aan bijdragen en deze mensen helpen hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Op verschillende plekken binnen ons bedrijf hebben we banen gecreëerd voor deze kwetsbare groep. 

Ook zetten we ons in voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We geloven dat iedere medewerker uniek is, met eigen wensen, behoeften en talenten. In een steeds veranderende omgeving vraagt inzetbaarheid continu aandacht. Het goede gesprek met collega’s, omgeving en leidinggevende staat hierbij centraal. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen. 

Tot slot gaan we in samenwerking met andere partijen de strijd aan tegen energiearmoede, zijn we partner van JINC en stimuleren we vrijwilligerswerk onder onze medewerkers.

* Brondata: september 2018