U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

CO₂-UITSTOOT BEÏNVLOEDT
ONS KLIMAAT

Door uitstoot van broeikasgassen warmt onze planeet op. Dit heeft mogelijk desastreuze gevolgen op de lange termijn. In het internationale klimaatakkoord is daarom afgesproken om samen minder broeikasgassen uit te stoten om deze opwarming tegen te gaan. Om dit doel te halen, hebben we in Nederland een energieakkoord opgesteld. Als Nederlands bedrijf met een maatschappelijke functie, draagt ook Stedin bij aan de klimaatdoelen. We doen dit door de CO₂-uitstoot van onze bedrijfsvoering terug te dringen. Zo willen we in 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Hierbij willen we zo veel mogelijk onze uitstoot reduceren en waar nodig compenseren.

MINDER CO₂-UITSTOOT
HOE DOEN WE DIT DAN?

Ons netverlies draagt verreweg het meeste bij aan onze totale CO₂-uitstoot. Netverlies ontstaat tijdens het transport van stroom. Hoe groter de afstand, hoe groter het verlies van elektriciteit. Daarnaast verliezen we elektriciteit doordat mensen niet betalen voor hun gebruikte stroom. Vaak valt dat onder fraude. Elektriciteitsverlies moeten wij ook gewoon inkopen. Als we dit met grijze stroom inkopen, dan stoten we hiermee 500.000 CO₂ uit. Daarom vergroenen we ons netverlies zoveel mogelijk door Nederlandse windstroom in te kopen en waar nodig te compenseren via inkoop van garanties van oorsprong. 

Daarnaast stoten we CO₂ uit via onze gebouwen en wagenpark. Verduurzaming van ons vastgoed nemen we mee in de planvorming van de renovatie van onze locaties. Zo zijn op elke locatie al verschillende maatregelen genomen of staan ze gepland. Hoewel er al energiepositieve gebouwen bestaan, is dit echter niet altijd mogelijk. Uiteindelijk proberen we de uitstoot van onze locaties richting 2030 zo dicht mogelijk naar 0 te krijgen. 

Om onze doelen te bereiken, werken we ook aan het verbeteren van het inzicht in onze CO₂-prestaties. Zo wordt onze CO₂-footprint de basis voor verdere verbeteringen en reductieprojecten.