Duurzaam vervoer

Duurzaam vervoer

De overheid heeft een flinke ambitie voor duurzaam vervoer: zij wil onder meer 1 miljoen elektrische auto’s in 2025. Dat heeft behoorlijke impact op onze netten, want al die vervoersmiddelen moeten worden opgeladen. Met slimme innovaties proberen we extra investeringen te voorkomen. 

Focus innovatie

Ons huidige vervoer is een grote vervuiler. Momenteel gaat vrijwel alle aandacht op dit terrein uit naar elektrisch vervoer, maar dat kan bij nieuwe technologische ontwikkelingen anders zijn. Onze proeven richten zich op drie terreinen:

  • Klantgedrag
  • Techniek
  • Marktvraag
We zijn erg geïnteresseerd in de combinatie van energie opwekken en duurzaam vervoer. Energie die wordt opgewekt met zonnepanelen of windmolens kunnen we gebruiken om auto’s op te laden. 

Samenwerking

In duurzaam vervoer is samenwerking essentieel. Met laadpaalleveranciers, gemeenten en met de klant. Alleen samen kunnen we flexibel inspringen op de klantvraag van morgen. Daarom voeren we onze proeven altijd met anderen uit. 

Marktmodel

Er is nog veel onduidelijkheid over de rollen en taken binnen duurzaam vervoer. Wie zorgt er bijvoorbeeld voor dat zonnepanelen gekoppeld zijn aan laadpalen? Wij voeren een dialoog met de overheid om hier meer helderheid in te krijgen.