Ecologische voetafdruk

Dossier

Wij streven ernaar een 100 procent duurzame netbeheerder te worden. Daarom werken we hard om onze ecologische voetafdruk te verminderen. We zijn geïnspireerd om nieuwe, andere keuzes te maken.

One Planet Thinking

Ons uitgangspunt is One Planet Thinking: we bekijken onze ecologische impact vanuit het effect op de planeet. De gedachte is dat alles met elkaar samenhangt. Elk bedrijf en ieder persoon heeft invloed op het welzijn van onze aarde. Iedereen kan dus een verschil maken. 

Verschil maken

Op een aantal deelterreinen willen we de komende jaren flinke stappen zetten:

  • Grondstoffen en circulariteit. Voor onze kabels in de grond maken we gebruik van grondstoffen, zoals koper. De voorraden van koper slinken. Bovendien creëren de grondstoffen nogal wat afval. Daarom onderzoeken we hoe we hiermee duurzamer kunnen omgaan. Bijvoorbeeld door kabels te ontwikkelen die minder koper nodig hebben. Ook werken we aan een Smart Fair Meter.   
  • Maatschappelijke impact. We onderzoeken hoe we de impact van ons verbruik financieel kunnen meewegen. Bijvoorbeeld van bedrijfswagens en CO2-emissie.
  • Transparantie. We brengen onze ketens in kaart en onderzoeken we hoe we die duurzamer kunnen maken. In 2015 publiceren we ons eerste duurzaamheidsrapport.