Klantgedrag

Met de opkomende energietransitie verandert ook het gedrag van onze klant. Als netbeheerder zijn we ons bewust van de trends en spelen we er zoveel mogelijk op in. Zodat we ook in de toekomst iedereen toegang tot energie kunnen blijven bieden. 

De belangrijkste trend is dat er steeds meer participerende klanten zijn die zich actief bezighouden met hun energieverbruik: de “prosumers”. Deze klanten hebben zonnepanelen op hun dak en leveren elektriciteit terug aan het net. Ook zijn er steeds meer klanten die zich bezighouden met lokaal duurzaam energie opwekken en zich verenigen in energie-initiatieven. Inmiddels zijn er nu 500 energie-initiatieven aangesloten bij http://www.hieropgewekt.nl, het kennisplatform voor duurzame energie-initiatieven.

Traditionele klant

Maar in de toekomst zullen er ook “traditionele” klanten blijven. Dit betekent dat we een net nodig hebben dat is ingericht voor zowel de traditionele klant als voor de klant die elektrisch rijdt, zonnepanelen heeft en/of energie opslaat in accu’s. Ook bestaat de kans dat klanten flexibel willen omgaan met hun energieverbruik en hun apparaten gaan afstemmen op de beschikbare energie.      

De klant bepaalt

Als netbeheerder moeten we slim en secuur met al die verschillende klantwensen omgaan. Op dit moment is er energie voor iedereen op elk moment. Wanneer de klant in de toekomst veel van deze nieuwe toepassingen gaat gebruiken vereist dit een extra zwaar net. Dit wordt erg duur.

Samen met de klant zoeken we naar het meest effectieve energiesysteem van de toekomst. Bijvoorbeeld in het project Hoog Dalem. Want uiteindelijk bepaalt de klant voor een groot gedeelte hoe het energielandschap van de toekomst eruit ziet.