Lokaal vraag en aanbod

Dossier

Steeds meer huishoudens, bedrijven en energiecollectieven wekken zelf hun energie op. Dit heeft invloed op onze netten, onze dienstverlening én op onze toekomstige rol.

Van een eenrichtingsverkeer verandert ons net steeds meer naar tweerichtingsverkeer. Vroeger kwam alle energie van de grote opwekcentrales. Nu zijn er steeds meer klanten die zelf energie opwekken die ze ook kunnen terugleveren aan het net. Ook gebruiken ze andere energiebronnen, zoals stoom, waterstof en aardwarmte.  

Knelpunten in het energienet

Duurzaam opgewekte energie hangt af van het weer, seizoen en tijdstip op de dag. De opbrengst van zonnepanelen is immers veel hoger rond het middaguur op een zonnige, zomerse dag dan aan het eind van de middag op een bewolkte winterse dag. Hierdoor ontstaat in sommige periodes een overschot aan energie. Onze netten moet dit ook technisch aankunnen: je kunt nu eenmaal niet steeds meer energie op dezelfde kabels kwijt.

Flexibiliteitsoplossingen nodig

Duidelijk is dat als we als netbeheerder geen actie ondernemen, in ons net spannings- en capaciteitsknelpunten zullen optreden, met stroomstoringen als gevolg. We kunnen ervoor kiezen om ons net te verzwaren, maar dit zijn enorme investeringen. En hoe duurder het net, hoe hoger het tarief dat we klanten moeten doorberekenen. Daarom onderzoeken we in diverse projecten de mogelijkheden om deze investeringen uit te stellen of te vermijden door piekmomenten van energievraag en –aanbod te verleggen of te verlagen.

Zoals filemijding door flexibele werktijden de wegen ontlast, zo kunnen piekmomenten van energieverbruik verkleind of in tijd gespreid worden door sturing van het moment van energiegebruik. Ten opzichte van het huidige energiesysteem betekent dit het toepassen van flexibiliteit, oftewel het sturen van vraag en/of aanbod van energie. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Opslagsystemen (Vehicle2Grid)
  • Vraagsturing - beïnvloeding van de energievraag door financiële prikkels (variabel leveringstarief)
  • Omzetten van energiestromen – van bijvoorbeeld elektriciteit naar gas (Power2Gas)
  • Aanbodsturing – hoeveelheid energie op het net reguleren door bijvoorbeeld stopzetten van windmolens en conventionele centrales
Huizen met zonnepanelen