Marktmodel

Dossier

In het nieuwe energielandschap ontstaan nieuwe rollen en nieuwe spelers. Maar nog niet alle taken zijn belegd. Samen met de andere partijen in de markt moeten we de komende jaren het nieuwe marktmodel vormgeven. Want ook in de toekomst willen we betrouwbare en betaalbare toegang tot energie voor onze klanten kunnen garanderen.

Er spelen nog veel vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Welke taken worden bijvoorbeeld privaat en welke zijn publieke taken? Denk bijvoorbeeld aan de opslag van energie: welke partij wordt daarvoor verantwoordelijk?

De nieuwe rol van aggregator

Zeker is wel dat er andere taken komen. De belangrijkste nieuwe rol is waarschijnlijk die van “aggregator”: de partij die vraag en aanbod van energie op elkaar afstemt. Duurzame energie brengt flexibiliteit met zich mee: zon en wind zijn nu eenmaal onvoorspelbare energiebronnen. Het is noodzakelijk dat een partij het wisselende aanbod afstemt op de vraag. Maar welke partij de rol van aggregator op zich neemt, dat is nog niet duidelijk.

Experimenten essentieel

Om de taken vast te stellen, vinden we het belangrijk om experimenten uit te voeren. Samen met partners gaan we aan de slag. Want alleen samen komen we erachter wie in het nieuwe energielandschap welke taken het best kan invullen.