Smart grids

Dossier

Smart grids zullen voor een groot deel het succes van de energietransitie bepalen. Wij werken daarom hard aan proeven om de mogelijkheden van smart grids te onderzoeken.

Smart grids is een verzamelnaam voor allerlei technologische toepassingen die energieproblemen oplossen. Van software tot energieopslag en een zelfherstellend net. Het doel is steeds om aan te sluiten bij de veranderende vraag van de klant en dat op een kosteneffectieve manier te doen. Welke smart grid-oplossing je inzet, hangt af van de situatie.

Vraag en aanbod afstemmen

De meeste toepassingen richten zich erop hoe we vraag en aanbod van energie beter op elkaar kunnen afstemmen, bijvoorbeeld in project Couperus. Het doel is om pieken in het energieverbruik af te zwakken: pieken zorgen voor extra netbelasting en mogelijk storingen, en vereisen op termijn zwaardere netten. En die vergen extra investeringen die we willen voorkomen.

Meer lokale energienetwerken

Voor de toekomst verwachten we dat er steeds meer lokale, decentrale energienetwerken komen. We verwachten dat klanten zich steeds meer bewust zijn van hun verbruik, doordat ze hier meer inzicht in hebben. Voor de bemiddeling van vraag en aanbod zullen er nieuwe partijen (“aggregators”) komen, die met de klant communiceren over de meest aantrekkelijke momenten op een dag.   

Overgangsfase

We zitten nu in een overgangsfase. Vooralsnog zijn onze netten “zwaar” genoeg om meer teruglevering van energie aan te kunnen. Maar dat kan snel veranderen: we moeten rekening houden met scenario’s waarin bijvoorbeeld hele straten tegelijkertijd hun auto’s gaan opladen. Dan ontstaan er problemen in de netten. Bij het netontwerp voor vervanging van onze netten kijken we nu ook secuur naar smart grids. Wanneer die een positieve business case opleveren, kiezen we zeker voor die oplossing.   

Arnoud Rijneveld

Arnoud Rijneveld

Innovator