Aardgasvrij wonen, maar #hoedan?

Rotterdam 03-05-2018

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat betekent aardgas vervangen door duurzame alternatieven zoals collectieve warmtelevering, all electric oplossingen en duurzame gassen. Nu gebruiken we voor de verwarming van onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen voornamelijk aardgas. Om internationale klimaatdoelstellingen te halen, moet en kan dit anders.

Vorig jaar sloot Stedin samen met andere netbeheerders en gemeenten een ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken' om per gemeente in elk geval één wijk aardgasvrij te maken. Met deze gemeenten en uiteraard de inwoners doen we ervaring op om te leren wat lokaal de beste manier is om een bestaande wijk van het aardgas af te halen. Daarbij bevat de Green Deal concrete afspraken over de rol en verantwoordelijkheden per partij. Werkt bijvoorbeeld bestaande wet- en regelgeving belemmerend, dan zet de overheid zich in om die belemmeringen weg te nemen en daarmee de verduurzaming echt te versnellen.  

Leren en ervaren

We gebruiken de periode tot 2020 om met onze Green Deal-partners ervaringen op te doen en te leren. De geleerde lessen verwerken we dan in ons beleid, processen en operationele uitvoering. Op die manier bereiden we ons voor om vanaf 2020 elke maand woningen van het gasnet af te halen.

De energietransitie is nu echt begonnen.
Rinco Bakker, gebiedsregisseur energietransitie Stedin

 

Rinco Bakker, gebiedsregisseur energietransitie en duurzaamheidspionier van het eerste uur binnen Stedin vertelt: “De energietransitie is nu echt begonnen. Ik merk zo’n groot verschil met vorig jaar. Samen met gemeenten zijn we nu concreet bezig met verduurzaming. Er zijn woonwijken geselecteerd die op termijn van het aardgas af gaan en de bewoners worden hier nauw bij betrokken. Woerden is daar een mooi voorbeeld van. Deze gemeente kiest ervoor om in 2030 al klimaatneutraal te zijn. We werken samen aan een plan om dit te realiseren. Zonder gebruik te maken van fossiel gas, maar met duurzaam opgewekte energie. Het is fijn om te merken dat de energietransitie nu echt impact krijgt.”

Met gemeenten, bewoners en woningbouwcorporaties maken we werk van een leefwereld vol nieuwe energie!

Deel dit artikel