Een nieuw elektriciteitsnet in Rotterdam aanleggen met zo min mogelijk overlast #hoedan

Rotterdam 19-04-2018

 Stedin-medewerker Wim van Belzen in gesprek

We hebben een (nieuwe) missie: Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Om ervoor te zorgen dat Rotterdam klaar is voor alle ontwikkelingen in de toekomst, verbeteren we het elektriciteitsnetwerk in Rotterdam centrum en Delfshaven. Met een robuuster net kunnen bewoners, bedrijven en andere organisaties nu en in de toekomst ongestoord energie afnemen én terugleveren.

Samenwerken

Voor het nieuwe netwerk wordt circa 30 kilometer nieuwe 23kV elektriciteitskabel gelegd. Daarbij werken we nauw samen met de Gemeente Rotterdam, de RET en overige (nuts)bedrijven. Als het mogelijk is voeren we werkzaamheden onder de grond, zoals bijvoorbeeld rioolvervanging, in dezelfde periode uit.

Heldere communicatie is de sleutel tot succes.

 

Wim van Belzen (projectleider OER): “Heldere communicatie is de sleutel tot succes bij zo’n grootschalig project. We hebben onze klanten en de belanghebbenden in de omgeving van Rotterdam centrum en Delfshaven vroegtijdig op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de impact ervan. Zo kunnen zij maatregelen treffen als dat nodig is. We proberen de overlast tot een minimum te beperken, maar met een project van deze omvang kun je hinder nooit helemaal voorkomen. Bij sommige werkzaamheden moet de stroom er even af. Dat doen we op momenten dat we de klanten het minst tot last zijn. Vaak is dat vroeg in de ochtend, voordat de scholen beginnen en de winkels opengaan. Het project verloopt voorspoedig en volgens planning. Dat is, naast de vakkundige uitvoering door onze eigen mensen, voor een groot deel te danken aan het goed ‘managen’ van de omgeving.”

Met OER maken we samen met onze omgeving werk van een leefwereld vol nieuwe energie.

Deel dit artikel