Hoe verduurzaam je bestaande huurwoningen? Vijf vragen aan woningcorporatie Vestia

Rotterdam 24-10-2017

 Jeroen Mennink en Martin Roders van woningcorporatie Vestia

De energietransitie stimuleert woningcorporaties om bestaande huurwoningen te verduurzamen. Vaak gebeurt dit in combinatie met renovatie. Vestia is met ongeveer 67.000 huurwoningen een van de grootste woningcorporaties van Nederland. Zij staan voor de uitdaging dat uiterlijk 2050 al hun woningen CO2-neutraal moeten zijn. Vijf vragen aan Jeroen Mennink, directeur onderhoud en ontwikkeling, en Martin Roders, senior beleidsadviseur.

  • Hoe belangrijk is duurzaamheid in de ambities van Vestia?

“Het is een van de grootste thema’s in het nieuwe ondernemingsplan. Woningen die nu op de tekentafel komen, zijn gasloos en CO2-neutraal. De grote vraag nu is: hoe gaan we het bestaande bezit verduurzamen? Willen we de doelstelling in 2050 halen, dan moeten we het proces versnellen. Vaart maken met investeringen in zonnepanelen, woningisolatie en warmtenetaansluitingen. De energietransitie is een uitdaging voor alle partijen.”

  • Hoe ziet het energiezuiniger maken van woningen eruit in de praktijk? 

“Vestia is actief in de grote steden waar al stadsverwarming ligt. Die nieuwbouwcomplexen zijn al aardgasvrij. Met twee eigen warmte-installaties wekken we warmte op voor een aantal van onze woningen in Den Haag en Naaldwijk. De energievoorziening voor die woningen stoot aanzienlijk minder CO2 uit dan die van nieuwbouwwoningen met een traditionele aardgasaansluiting. Bij bestaande woningen brengen we de isolatie op een goed niveau. Ook kijken we naar de verduurzaming van de installaties zelf. Die twee sporen, van de schil en de installaties, koppelen we bewust los. Zo zijn we minder afhankelijk van de ontwikkelingen in de energienetten die een lange doorlooptijd kennen. Onze verwachting is dat de warmtepomptechniek een grote sprong zal maken. Als wij nu de basis op orde brengen, hebben we de tijd om die innovaties af te wachten. Vervolgens nemen we die mee om de slag te maken naar CO2-neutraal.”

  • Waar ligt de grootste uitdaging om de woningcorporatiesector te verduurzamen? 

“De betaalbaarheid, daar ligt de grote zoektocht. Hoe krijgen we het als corporatie financieel voor elkaar zonder dat we de huurder overmatig belasten met de verduurzaming? Huurders vinden duurzaamheid belangrijk, maar betaalbaarheid belangrijker. In theorie gaan ze energie besparen, maar hoe tonen we op voorhand aan hoeveel die besparing daadwerkelijk is? De grootste problemen verwachten wij in de fysieke ingreep. Hoe moeten we woningen afkoppelen van het aardgas? Willen we warmtenetten of juist een elektranetwerk? En kan het netwerk dat aan? En hoe gaan we lokaal produceren en centraal regisseren? Hebben de bouwbedrijven de mankracht om al deze activiteiten uit te voeren? De uitvoerbaarheid in het algemeen is de andere grote opgave.”

  • Hoe kan dit proces versneld worden? 

"Er moet op een duurzame manier warmte en elektra gegenereerd worden. Onze vraag is nu: gaan wij zelf die elektra produceren met bijvoorbeeld zonnepanelen of moeten we dat aan andere partijen overlaten? De herziene Woningwet legt ons beperkingen op. Daarom zijn we ook benieuwd naar de visie van netbeheerders. Met hen en andere woningcorporaties en gemeenten werken we al uitgebreid samen in een aantal pilotprojecten in Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. Hier onderzoeken we hoe we een gebied van het aardgas kunnen halen. Want dat is de vraag die op dit moment iedereen stelt: hóé gaan we het doen? Niemand heeft het antwoord, maar er is geen een partij die het alleen kan. Samenwerken is de kern. Want als je het moment waarop je de gasaansluiting verwijdert gezamenlijk bepaalt, is dat voor iedereen goedkoper.”

  • Welke rol kunnen netbeheerders spelen?

“Je merkt dat netbeheerders zoals Stedin ook zoekende zijn om de energietransitie van de grond te krijgen. Het grote voordeel is dat de netbeheerder een onafhankelijke derde is zonder winstoogmerk. In deze eerste onderzoeksfase is er dan meer mogelijk. Zo zijn we in het samenwerkingsverband Green Deal, waar netbeheerders ook in participeren, op zoek welke onmogelijkheden er zijn en wat er nodig is om ze toch mogelijk te maken. Tot nu toe blijkt dat met een gebiedsgerichte aanpak de meeste winst te behalen is. En op dit moment heeft nog niemand de regie over deze gebieden. Gemeenten hebben over het algemeen te grote werkgebieden om alles in één keer op te lossen. Stel nu dat een wijk naar all electric gaat, wie coördineert dat dan? Hierin kunnen netbeheerders een rol vervullen. En ook in het lokaal opslaan van opgewekte energie.”

Samenwerken is de kern, er is geen een partij die het alleen kan.

Deel dit artikel