Opgewekte energie lokaal bufferen voor later gebruik, dat is de opgave.

07-06-2017
“Als wij oude woningen renoveren naar nul op de meter (NOM), dan moet het elektriciteitsnet het opwekken én terugleveren van energie wel aankunnen. Goede samenwerking met de netbeheerder is voor ons dan ook heel belangrijk. En met oog voor elkaars belangen, zonder elkaar in de weg te zitten.” Aan het woord zijn Nils Vanwesenbeek en Ahmed Assad van bouwer BAM, voorloper in de energietransitie.

Zowel Vanwesenbeek als Assad benadrukt dat netbeheerders en bouwers samen moeten werken als partners om de energietransitie te realiseren. “De grootste uitdaging in de bouw is de bewustwording van het rendement van een nul-op-de-meterwoning”, vertelt Assad. “Als de ambitie hoog op de agenda staat van de woningeigenaren, gaat de duurzame energietransitie sneller dan het nu loopt.”

Efficiënter samenwerken

BAM startte met een unieke renovatietechniek voor sociale huurwoningen om de woningen aan te passen naar nul op de meter. Met onder andere een prefab gefabriceerde, nieuwe geïsoleerde buitenschil, een nieuw dak met zonnepanelen en een warmtepomp. Vanwesenbeek: “Bij renovaties in de bestaande bouw kwamen we de netbeheerder eerst helemaal niet tegen. Maar nu de vraag naar nul-op-de-meterwoningen toeneemt, krijgen we steeds meer met elkaar te maken. Toen zijn we met Stedin om tafel gegaan om te bekijken hoe we de samenwerking, de werkprocessen, de informatieverstrekking en het contact slimmer en efficiënter konden aanpakken. Zonder kennis van het elektriciteitsnet kunnen wij het nul-op-de-meterproduct niet maken en ook de energieprestatie van de woningen niet garanderen. Stedin en BAM hebben elkaar heel hard nodig, als partner.”

 
Zonder kennis van het elektriciteitsnet kan BAM het nul-op-de-meterproduct niet maken en de energieprestatie van de woningen niet garanderen.
Nils Vanwesenbeek, projectmanager bij BAM


Lokaal energie opslaan

BAM en Stedin werken samen in het Europese innovatieprogramma REnnovates. Het doel van het programma is het minimaliseren van investeringen in het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk bij nul-op-de-meterwoningen. Zoals in Soesterberg, waar 81 bestaande huurwoningen zijn gerenoveerd naar nul op de meter. Assad: “In zestien woningen proberen we onder meer het eigen gebruik van de opgewekte zonne-energie te maximaliseren, door bijvoorbeeld warmte te bufferen in de woning. Door kennis en ervaring over energiestromen en -flexibiliteit te delen, komen we tot nog slimmere geïntegreerde oplossingen om lokaal energie op te slaan. Niet alleen op wijkniveau, maar ook per woning.”

Gezamenlijk doel

Volgens Vanwesenbeek onderzoeken BAM en Stedin hoe het elektriciteitsnet zo flexibel gemaakt kan worden dat de energie beschikbaar is wanneer het nodig is. “Als bewoners niet thuis zijn, blijven de zonnepanelen energie opwekken. Hoe kunnen we die overproductie op een slimme manier inzetten? Bijvoorbeeld via een thuisbatterij, of in een ander gebouw via een wijkbatterij? Om de opgewekte energie lokaal te bufferen voor gebruik op een later moment op de dag, dat is de opgave waar wij voor staan. De kracht van de samenwerking met Stedin zit in het bij elkaar brengen van elkaars disciplines. Uiteindelijk is de energietransitie het doel van ons allemaal.”

Meer weten over REnnovates? Bekijk onze projectpagina.

Deel dit artikel