"Nederland moet echt anders gaan nadenken over de energievoorziening"

Woerden 19-04-2017
Remco Spoelstra werkt als adviseur Klimaat, Energie & Duurzaamheid bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Een gemeentelijke instelling die voor vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland de milieu- en omgevingstaken uitvoert. Remco begeleidt de gemeente Woerden bij het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Wij stelden hem 5 vragen over de energietransitie en de samenwerking hierin met Stedin.


Wat zijn de ambities van de gemeente Woerden in de energietransitie?
“De gemeente Woerden heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030”, legt Remco uit. “We hebben net een programma gemaakt hoe we dit denken te realiseren. Zonder gebruik te maken van fossiel gas, maar met duurzaam opgewekte energie. Zo is er onder andere een verkenning gestart om de wijk het Schilderskwartier aardgasvrij te maken.”

Hoe kwamen jullie op het idee om het Schilderskwartier aardgasvrij te maken?
“Tijdens een overleg stelde netbeheerder Stedin toen een prikkelende vraag: ‘Jullie geven aan in 2030 klimaatneutraal te willen zijn, maar in deze wijk is het gasnet aan vervanging toe. Als gemeente wil je geen fossiel gas meer, maar willen jullie dan dat we het net nog gaan vervangen?’ Die vraag was voor ons een eyeopener”, vertelt Remco. “Zo zijn we in een verkenning op zoek gegaan naar alternatieven en wat die betekenen voor bestaande woningen in die wijk. Hierin is de samenwerking met Stedin heel belangrijk, want hun net ligt hier in de grond.”

Remco Spoelstra
Remco Spoelstra bij de bewonersbijeenkomst over aardgasvrij wonen in het Schilderskwartier.

Zijn er naast Stedin ook bewoners of andere organisaties betrokken bij die verkenning?
“De gemeente Woerden trekt ook gezamenlijk op met woningcorporatie GroenWest, die een deel van de 900 woningen in deze wijk in bezit heeft. Maar ook bewoners betrekken we intensief bij de verkenning. Want aardgasvrij betekent ook een andere manier van koken en verwarmen. Wat vinden zij van warmtepompen of aansluiting op een warmtenet? Daarin hebben zij ook een keuze. Er is inmiddels een bewonersbijeenkomst geweest waarin we als gemeente uitleggen wat de plannen zijn en de duurzame alternatieven. Stedin is hier ook bij voor het beantwoorden van vragen over het gas- en elektriciteitsnet. Het is fijn dat Stedin deze bijeenkomsten ondersteunt. Het laat zien dat ze het belangrijk vinden. En dat is prettig.”

Wat verwacht de gemeente van Stedin in de energietransitie?
Dat de energietransitie nogal wat betekent voor netbeheerders, daarvan is Remco zich bewust. “Heel de energie-infrastructuur verandert. Zo leidt de transitie tot meer gebruik van zonnepanelen en elektrische auto’s. Ook groeit de behoefte aan lokale opslag van energie. In dit proces heeft een netbeheerder een nadrukkelijke rol, want dit alles vraagt om een verzwaring of ‘verslimming’ van het net. Als gemeente verwachten we dat Stedin meedenkt. Wat zijn de mogelijkheden, waar lopen we tegenaan, hoe gaan we het voor elkaar krijgen? En dat doet Stedin ook echt. Daarbij is het heel fijn dat Stedin zijn ‘infrastructurele footprintanalyse’ inzet. Hiermee kan getoetst worden wat een bepaald alternatief voor effect heeft op de totale maatschappelijk kosten en de CO2-uitstoot.”

Wat is er nog nodig om een klimaatneutrale toekomst te bereiken?
Remco benadrukt dat Nederland echt anders moet gaan nadenken over de energievoorziening. “Uiteindelijk gaan we naar een energienet waar steeds meer decentraal energie wordt opgewekt. Vraag en aanbod worden door slimme technieken beter op elkaar afgesteld. Ons energienet wordt langzamerhand een zogenaamd smart grid, maar zover zijn we nu nog niet. Dit vraagt van een netbeheerder een andere manier van denken. En Stedin zet hier ook op in. Zij vragen zich heel goed af wat hierin hun rol is. Dat is prettig om te zien. Want als gemeente kunnen we het niet alleen, we hebben elkaar echt nodig. Niet alleen Stedin als netbeheerder, maar ook bedrijven en bewoners. Want als de elektra uitvalt, heb je de poppen aan het dansen. Dan kan het nog zo duurzaam zijn, het moet wel gewoon werken.”

Deel dit artikel