Succesvol werken aan 'droge voeten' langs de Goudse IJsseldijk

02-05-2017
“Een schoolvoorbeeld van samenwerking en omgevingsmanagement.” Zo omschrijft projectleider Dick Ouwerkerk van Stedin de werkzaamheden rondom dijkverbetering langs de Hollandse IJssel bij Gouda. Al in een vroeg stadium is intensief ingezet op een slimme technische oplossing en goed omgevingsmanagement. “Na een goede voorbereiding met het hoogheemraadschap en de gemeente Gouda hebben we met een onorthodoxe methode de elektriciteitskabels in de grond verplaatst. De omgeving hebben we goed betrokken bij alle gevolgen van de werkzaamheden.”  

Om Gouda en het achterliggende gebied beter te beschermen tegen de dreiging van de stijgende zeespiegel, versterkt het hoogheemraadschap van Rijnland de IJsseldijk op drie plaatsen. Op een innovatieve manier, want er is geen ruimte om de rivier te verbreden en pal naast de dijk ligt de stad. Daarom wordt de dijk geïnjecteerd met cement dat zich vermengt met de grond in de dijk. Zo ontstaat een stabiele waterkering en zijn damwanden niet nodig.

Twee meter opschuiven

Voordat de aannemer van het hoogheemraadschap kon starten, hebben wij de elektriciteitskabels in de grond verplaatst. “De elektriciteitskabels zijn in dit geval twee 50kV oliedrukverbindingen. Omleggen naar een ander leidingentracé zou heel veel tijd kosten”, vertelt Dick. “Daarom hebben we de kabels twee meter verschoven. In een sleuf van drie meter breed en meer dan een meter diep hebben we de kabels verlegd van de ene kant naar de andere kant van de sleuf. Nu liggen de hoogspanningskabels uit de gevarenzone van de aannemer van het hoogheemraadschap.”

Werkzaamheden IJsseldijk GoudaFotomateriaal Buro JP 

Complex

Het klinkt simpel, maar dat is het niet, weet Dick. “De verbindingsstukken tussen de kabels, de zogenoemde moffen, zijn bij verplaatsing kwetsbaar. Ook mogen de oliedrukkabels niet beschadigen om lekkage van de olie te voorkomen. Die olie zorgt voor de koeling van de kabels. Bovendien is de dijk een belangrijke verkeersader voor Gouda en omgeving. Dat een goede voorbereiding loont is duidelijk: alle werkzaamheden van Stedin zijn op tijd afgerond en er zijn geen klachten vanuit de omgeving gekomen.

Elkaar vinden

Samenwerking bij grote projecten is onmisbaar. Omgevingsmanager Korine Hengst van het hoogheemraadschap van Rijnland weet er alles van. “Het verbeteren van de stabiliteit van de dijk is een belangrijk en groot project voor ons en voor de gemeente Gouda. Goed samenwerken is essentieel. Ook met Stedin. Wat zij bedenken en doen, heeft direct effect op het verloop van het traject en hoe de omgeving de werkzaamheden rondom de dijkverzwaring ervaart. Daarom is Stedin ook vroegtijdig betrokken. Zo helpen we elkaar om goede oplossingen te bedenken. Het verleggen van de bestaande kabels in plaats van de kabels omleggen, veroorzaakt minder hinder voor de omgeving. Het fijne is dat de lijnen tussen het hoogheemraadschap, de gemeente Gouda en Stedin heel kort zijn. Had bijvoorbeeld een ondernemer een vraag over de bereikbaarheid, dan gingen we gezamenlijk in gesprek. We vinden elkaar niet alleen in de techniek, maar ook in de communicatie. Dat werkt heel prettig.” 

Deel dit artikel