Throwback Thursday

06-04-2017
‘Mej. A. Commijs aan de machine, synthese van lieftalligheid en techniek.’ 

Mevrouw achter de IBM System 360-computer

Zo’n bijschrift zouden we vandaag niet snel meer maken. Maar goed, we schrijven 1966 en de foto en het bijschrift komen uit het personeelsblad van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB), één van onze rechtsvoorgangers bij Stedin. 

De ‘mejuffrouw’ in kwestie bedient de eerste, gehuurde IBM System 360-computer van het GEB. Die eerste computer kwam er omdat het GEB niet alleen goed was in energie leveren, maar ook in administratie. Na de Tweede Wereldoorlog werd het uitvoeren van andermans administraties een belangrijke bijverdienste van het energiebedrijf. Zo administreerde het GEB op zeker moment de kiezerslijsten voor de Provinciale Staten-verkiezingen, de benodigde afdrachten voor huisvuilvaten en grafrechten en de lonen van het Havenbedrijf, de Drinkwaterleiding, de Gemeentereiniging en de meeste ziekenhuizen in en om Rotterdam. Hieraan kwam een einde toen de gemeente een Gemeentelijk Rekencentrum
opende dat deze taken stap voor stap overnam. Overigens heeft het GEB, en later Eneco, nog tot begin deze eeuw nota’s verstuurd namens verschillende partijen (‘meelifters’), zoals het drinkwaterbedrijf.

De standaard uitvoering van de IBM System 360 had een werkgeheugen 256 kilobyte. Het was een revolutionaire machine op het gebied van bedienings- en programmeergemak en werd als één van de eerste computers in grote series gemaakt. Dit systeem is tot 1975 bij het GEB in gebruik gebleven.

Deel dit artikel