Een traditie in energietransitie

30-03-2017
Een 'vlamloze' toekomst zonder aardgas? Het is uitdagend, maar het kán. Onlangs tekenden we een Green Deal om hier vliegende vaart aan te geven. Daarbij putten we vertrouwen uit onze ervaring met eerdere energietransities. Op #throwbackthursday blikken we terug op wat erbij kwam kijken toen het aardgas in de jaren '60 juist zijn intrede deed.

Gezonder én veiliger

Eerst was er stadsgas. In fabrieken aan de randen van de grotere steden, werd uit steenkool een brandbaar gas geproduceerd en door ons fijnmazig gedistribueerd naar huishoudens. Volgens de normen van nu werkelijk een té smerig proces. Maar volgens de stand van zaken toen een enorme gezondheids- en veiligheidsverbetering ten opzichte van de losjes binnenshuis gestookte open vuren en kaarsen.

Welvaart van eigen bodem

En toen was er ineens, begin jaren ‘60, het Gronings aardgas. Niet een béétje, maar genoeg om er een kleine eeuwigheid heel Nederland mee warm te stoken. Aardgas: alweer stukken schoner dan stadsgas en kolen. Een bron van welvaart van eigen bodem, bovendien. En de netbeheerders? Die gingen voortvarend aan de slag om iedereen er van te laten genieten. Daarbij – zoals je hieronder op de foto kunt zien – werd alles uit de kast gehaald om de overstap zo gemakkelijk mogelijk te maken: tientallen monteurs van GEB Rotterdam (een Stedin-voorloper) zijn hier aan het werk om apparaten om te bouwen van stadsgas naar aardgas. ‘Service van de zaak’, met het algemene maatschappelijke belang voor ogen.

Monteurs van GEB RotterdamVan stadsgas naar aardgas: monteurs van GEB Rotterdam bouwen de apparaten om.

Naar een ‘vlamloze’ toekomst

Zo ging dat toen. En zo gaat het nu. De aardgaswinning zoals in Groningen bezorgt ons op dit moment meer en meer hoofdbrekens. Niet alleen vanwege de aardbevingen, maar zeker ook vanwege klimaat en milieu. De beweging is onomkeerbaar: we gaan naar een ‘vlamloze’ toekomst, zonder aardgas of andere fossiele brandstoffen. En Stedin is al volop aan het werk om die toekomst mede mogelijk te maken én te versnellen. 

Deel dit artikel